ปลูกพริกขี้หนูต้นเตี้ย ในกระถาง

"พริก" นอกจากจะนำมาประกอบอาหารในชีวิตประจำวันแล้ว ขณะนี้มีการนำพันธุ์พริกที่มีสีสัน ต่าง ๆ เช่น พริกเจ็ดสี พริกฟักทอง มาปลูกเป็นไม้กระ ถางเพื่อประดับในบ้านเรือน เพิ่มสีสันสวยงามไปอีกแบบหนึ่ง 

คุณจำนง มีนุชนาฏ เลขที่ 124 หมู่ 8 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เป็นเกษตรกรอีกผู้หนึ่ง ที่รวบรวมพันธุ์ไม้แปลกหายากไว้เป็นจำนวนมาก และ พริกขี้หนูต้นเตี้ย เป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่คุณจำนง ได้ใช้เวลานานหลายปีในการคัดเลือกสายพันธุ์จนแน่ใจว่า ปลูกในกระถางได้ พริกขี้หนูพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ที่พบในบ้านเรา และ กลายพันธุ์มามีลักษณะต้นเตี้ยให้ผลดก การเก็บเมล็ดเพื่อทำพันธุ์จะยากมาก (เมล็ดที่คัดไว้ทำพันธุ์ จะต้องเป็นผลที่สมบูรณ์ และมีสีแดงที่สุด) เนื่องจากเป็นพริกที่มีผลเล็กจำนวนมากและเมล็ดน้อย 

ข้อสำคัญเกษตรกรที่ปลูกพริกขี้หนูต้นเตี้ย เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ จะต้องไม่มีพริกสายพันธุ์อื่น ๆ ปลูกรวมอยู่ด้วย เพราะจะทำให้กลายพันธุ์ ลักษณะเด่นอีกอย่างหนึ่ง คือ รสชาติเผ็ดถูกปากคนไทยและที่สำคัญทนต่อโรคได้ดีพอสมควร เมื่อนำมาปลูกลงกระถาง ไม่จำเป็นต้องฉีดพ่นสารป้องกันและกำจัดศัตรูพืช หลังจากปลูกกระถางได้เพียง 3 เดือน จะเริ่มออกดอกและติดผล ถ้ามีการบำรุงรักษาที่ดีพอสมควรจะเก็บพริกรับประทานได้นานนับปี 

เกษตรกรที่ปลูกพริกขี้หนูต้นเตี้ยหลายรายไม่ประสบผลสำเร็จ เนื่องจากใช้วัสดุปลูกไม่เหมาะสม ดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูก จะต้องมีการระบายน้ำที่ดี โดยใช้กาบมะพร้าวสับ ใบก้ามปูและดิน เป็นส่วนผสม เมื่อปลูกลงกระถางแล้ว จะต้องนำไปวางไว้กลางแดด จุดสำคัญของการบำรุงรักษา จะต้องมีการรดน้ำวันละครั้ง (สาเหตุที่ดอกร่วงมาจากน้ำที่ใช้รดมีสารคลอรีนมากเกินไป หรือรดน้ำในขณะที่มีอากาศร้อนเกินไป) การใส่ปุ๋ยสูตร 16-16-16 หรือสูตรเสมอที่มีขายในท้องตลาดทั่วไป ใส่เป็นประจำทุก 10 วันอัตราต้นละ 10 เม็ด ไม่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ยในกลุ่มละลายช้า เพราะมีราคาแพงเกินไป 

คุณจำนง ย้ำว่าผู้ที่ซื้อพริกขี้หนูต้นเตี้ยไปปลูกตามเรือน จะต้องให้น้ำทุกวัน และมีการใส่ปุ๋ยสูตรเสมอเป็นประจำอย่างน้อย 7-10 วัน/ครั้ง ปัจจุบันการซื้อขายพริกขี้หนูต้นเตี้ยในกระถาง เพื่อนำไปประดับบ้านและนำผลมาบริโภคมีราคาไม่แพง ซึ่งนอกจากจะใช้ประดับแล้วยังนำมาบริโภคได้โดยปราศจากสารพิษ ที่สำคัญเป็นสายพันธุ์พริกขี้หนูของไทยที่ควรให้การสนับสนุน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Kasetbay.com
| Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: --- เบอร์แฟกซ์: ---
ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay