วิธีปลูกทุเรียนให้ออกผลนอกฤดู

ขั้นตอนการทำให้ ทุเรียนออกผลนอกฤดู มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องอยู่ 2-3 ประการด้วยกันคือ
- ความอุดมสมบูรณ์ของต้น
- ปริมาณน้ำและความชื้น
- การควบคุมการแตกยอดอ่อนด้วยเคมีภัณฑ์

ขั้นตอนพอสรุปได้ดังนี้ 
หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียนเสร็จ จะต้องรีบตัดแต่งกิ่ง ใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกต้นละ 2 กระสอบ ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-0-0 ต้นละ 2 กิโลกรัม และให้น้ำอย่างสม่ำเสมอเพื่อเร่ง ให้ต้นฟื้นสภาพโดยเร็วตามด้วยการใช้สารกระตุ้น จิบเบอร์ เรลลิน 10 หลอด/น้ำ 200 ลิตร ผสมปุ๋ยสูตร 15-0-0 อัตรา 1 กิโลกรัม ฉีดพ่น

หลังจากนั้นประมาณ 1 เดือน ทุเรียนจะแตกยอดอ่อนชุดที่ 1 หลังจากนั้นจะต้องสร้างยอดชุดที่ 2 ต่อ โดยการใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 อัตราต้นละ 2 กิโลกรัม ให้น้ำตามสม่ำเสมอ ไม่นานทุเรียนจะออกยอดชุดที่ 2 ออกมา ดูแลรักษาจนกระทั่งยอดเป็นเพสลาดจึงฉีดพ่นด้วยสาร พาโคลบิวทราโซล อัตรา 2 ลิตร/น้ำ 200 ลิตร ทำการกวาดบริเวณโคนต้นให้ โล่งเตียน ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 8-24-24 อัตราต้นละ 3 กิโลกรัม/ครั้ง 2 ครั้ง ห่างกัน 15-20 วัน ให้น้ำเล็กน้อยให้ปุ๋ยละลาย 7 วัน/ครั้ง ตามด้วยการฉีดพ่นอาหารเสริมทางใบ สูตร 0-52-34 และอาหารเสริมที่มีธาตุแคลเซียม แมกนีเซียม และเหล็ก หลังจากนั้นประมาณ 1-2 เดือน ทุเรียนจะออกดอก เมื่อดอกบานจะต้องช่วยผสมดอก ตัดแต่งดอก และตัดแต่งผล จะไว้เฉพาะผลที่มีขนาด รูปทรงดี และตำแหน่งบนกิ่งที่เหมาะสมเท่านั้น เฉลี่ยไว้ผลต้นละ 80-100 ผล


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Kasetbay.com
| Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: --- เบอร์แฟกซ์: ---
ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay