คำถามคำตอบเกี่ยวกับทุเรียน

Q: อยากทราบว่าต้นทุเรียนที่ถูกน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน จะเกิดโรคโคนเน่าหรือไม่

A: ทุเรียนเป็นไม้ผลที่ไม่ทนต่อสภาพน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน ดังนั้นนอกจากจะมีส่วนทำให้เกิดโรครากเน่าโคนเน่าแล้ว ทุเรียนอาจแสดงอาหารใบเหี่ยวและยืนต้นตายได้เพราะขาดน้ำ (ถึงแม้จะมีน้ำท่วมแต่รากทุเรียนขาดออกซิเจน และไม่สามารถดูดน้ำไปเลี้ยงต้นได้ จึงแสดงอาการแบบต้นไม้ขาดน้ำ) แต่ในกรณีของโรครากเน่าโคนเน่า นั้นถึงจะไม่มีน้ำท่วมขัง ทุเรียนก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคนี้ได้เช่นกัน เนื่องจากเชื้อราสาเหตุของโรคนี้ มีอยู่ทั่วไปในดินในสวนทุเรียน ดังนั้น การจัดการให้ต้นทุเรียนมีความสมบูรณ์ มีการลดปริมาณเชื้อราที่สะสมในดิน และหมั่นสังเกตต้นทุเรียนอยู่เสมอ เมื่อเริ่มพบอาการของโรคในระยะแรกๆให้รีบทำการแก้ไข อย่างปล่อยให้เป็นโรคจนต้นทรุดโทรมมาก เพราะจะฟื้นฟูหรือแก้ไขปัญหาไม่ทัน


--------------------


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Kasetbay.com
| Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: --- เบอร์แฟกซ์: ---
ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay