เทคนิคแก้ปัญหาผลผลิตทุเรียนคุณภาพต่ำ หลังบังคับทุเรียนออกนอกฤดู โดยการใช้สารแพคโคลบิวทราโซล

หลังจากที่มีการนำ สารแพคโคลบิว ทราโซล มาใช้บังคับให้ต้นไม้ออก ดอกติดผลนอกฤดูกาลกันอย่างแพร่ หลาย คือ มะม่วง และทุเรียน หาก มองย้อนไปในอดีตเมื่อประมาณ 20 ปีที่ผ่านมา มีการนำเอาสารแพคโคลบิวทราโซล มาทดลองใช้กับมะม่วงเป็นครั้งแรกในการปลูกระบบชิด สารนี้จะช่วยให้ต้นมะม่วงเตี้ยลง แต่ผลพลอยได้คือทำให้มะม่วงออกนอกฤดูกาล จึงมีการนำสารชนิดนี้มาใช้กันอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ยังมีการทดลองใช้กับพืชอื่น ๆ อีกหลายชนิด โดยเฉพาะทุเรียน คุณประภัทรพงศ์ เวชชาชีวะ เกษตรกรที่มีความรู้ความชำนาญในเรื่องของทุเรียน แสดงความคิดเห็นว่าการใช้สารดังกล่าวกับต้นทุเรียน มีผลเสียที่สำคัญ 2 ประการ คือ คุณภาพของผลผลิตด้อยลง ซึ่งมีผลต่อเนื่องทำให้ราคาทุเรียนส่งออกตกต่ำ และมีผลต่อต้นทุเรียนโดยทำให้ต้นทรุดโทรมเร็วกว่ากำหนด

คุณประภัทรพงศ์ ได้ ทำการทดลองใช้สารชนิดนี้กับทุเรียนสายพันธุ์ต่าง ๆ ที่บังคับให้ออกนอกฤดูพบว่า ทุเรียนพันธุ์ กระดุมทองเนื้อจะหยาบ สีของเนื้อและ รสชาติอ่อนลง พันธุ์ ชะนี ผลผลิตจะแก่ช้า กว่าปกติประมาณ 15-20 วัน และผลผลิตมีคุณภาพต่ำ พันธุ์หมอนทอง จะกลายเป็นหมอนหิน พันธุ์ก้านยาว แม้จะสุกจนผลร่วง แต่เนื้อยังมีสีขาวไม่เปลี่ยนเป็นสีเหลือง และพันธุ์กบแม่เฒ่า เนื้อจะไม่ยอมเหนียว ปัจจุบันนี้ ทุเรียนหมอนทองนอกฤดูที่มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน-มกราคม เป็นทุเรียนที่ทำการบังคับให้ออกนอกฤดูด้วยการใช้สารแพคโคลบิว ทราโซล เมื่อคุณภาพด้อยลงทำให้มีผลต่อการ ส่งออกโดยฉุดราคาของผลผลิตให้ตกต่ำลง 

เกษตรกรที่มีการบำรุงรักษาต้นทุเรียนให้ ต้นมีความสมบูรณ์อย่างเต็มที่ จะช่วยให้ผล ทุเรียนมีคุณภาพดีและพบเปอร์เซ็นต์เมล็ดลีบมาก โดยเฉพาะในเรื่องการตัดแต่งดอกมีความสำคัญมาก เกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ เมื่อต้นทุเรียนออกดอกแนะนำให้ไว้ดอกพอประมาณ ดอกที่เก็บไว้ให้ติดผลควรจะมีลักษณะของดอกที่สมบูรณ์ ขั้วใหญ่และอยู่ในตำแหน่งที่ดี ดูว่าในแต่ละกิ่งมีความเด่นกี่ผล ถ้าเด่นเพียง 3 แผลแต่งให้เหลือเพียง 3 ผล อย่าเสียดาย ถ้าเรามีการตัดแต่งดอกทุเรียนได้เร็ว ผล ทุเรียนจะแก่เร็วตามไปด้วย และที่เกษตรกรหลายรายเป็นห่วงว่า เมื่อตัดแต่งดอกไปแล้ว จะพบปัญหาผลร่วงตามมาหรือไม่ ถ้าเกิดร่วงจะ ไม่เหลือผลทุเรียนอีกเลย เพราะได้ตัดแต่งดอกออกไปหมดแล้ว เมื่อเทคนิคการตัดแต่งดอกที่ดีกล้าพูดได้เลยว่า ผลเดียวก็ไม่ร่วง จะติดทุกผลและได้ผลที่มีคุณภาพดีด้วย 

แต่ที่สำคัญในระยะที่ทุเรียนติดผลอ่อนจะต้องให้น้ำทันที เพื่อให้ผลเจริญเติบโตได้เร็ว ไม่ ต้องเป็นห่วงว่าจะมีการแตกใบอ่อนตามมา เนื่องจาก ผลทุเรียนโตแล้ว ทุเรียนเมล็ดลีบหรือไม่นั้นต้องอยู่กับปัจจัย 2 ประการหลัก คือ ความสมบูรณ์ของต้นและการตัดแต่งดอก

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Kasetbay.com
| Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: --- เบอร์แฟกซ์: ---
ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay