การผลิตไส้เดือนฝอย

ไส้เดือนฝอยสามารถผลิตขยายได้จากหนอนผีเสื้อที่เป็นแมลงอาศัย

การผลิตขยายจากแมลงอาศัย
1) ทำการเลี้ยงขยายแมลงอาศัย คือ ผีเสื้อหนอนกระทู้ผักให้ได้ปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง
2) นำอาหารเทียมที่ตัดเป็นชิ้นขนาด 1.5x20cm. มาใส่ในกล่องพลาสติกขนาด 6x10x15 นิ้ว วางขนานกับกล่อง 2 ชิ้น หยดไส้เดือนฝอย ผสมน้ำอัตรา ความหนาแน่น 200 ตัว/มล. ลงบนอาหารเทียมให้ทั่ว(ไส้เดือนฝอยจากกรมวิชาการเกษตร)แล้วนำหนอนกะทู้ผักวัยที่3-4 (อายุ 8-10วัน) มาใส่ในกล่องเลี้ยงที่เตรียมอาหาไว้ปิดฝากล่องให้แน่นเพือป้องกันแมลงหวี่เข้าไปภายในกล่องหนอนจะกินอาหารที่มีไส้เดือนฝอยและจะตายภายใน 24-48 ชม.หนอนที่ตายจะมีลำตัวเหนียวและเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองครีม
3) เก็บหนอนที่ตายแล้วมาล้างด้วยน้ำให้สะอาด แล้วนำไปวางเรียงบนฝาด้านบนของจานแก้ว (plate) ที่ปูทับด้วยกระดาษกรอง นำจานแก้วนี้ไปวางใส่ในกล่องพลาสติกขนาด 6x10x2.5 นิ้ว จำนวน 2 จานต่อกล่อง ใส่น้ำสะอาดผสมฟอร์มาลิน 0.1% หล่อจานแก้วไว้ให้สูงระดับเดียวกับจานแก้ว ปิดฝากล่องให้แน่นเพื่อป้องกันแมลงหวี่เข้าไปภายในกล่อง แล้วนำไปเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องเลี้ยงไม่เกิน 30 องศาเซลเซียสทิ้งไว้ประมาณ 7-10 วัน ไส้เดือนฝอยจะออกจากหนอนที่ตายแล้วมาอยู่ในน้ำที่หล่อไว้ ซึ่งสังเกตได้จากความขุ่นของน้ำ
4) เก็บไส้เดือนฝอยวันเว้นวัน โดยเทน้ำจากไส้เดือนฝอยจากกล่องพลาสติกใส่ขวดแก้ว แล้วเติมน้ำลงไปในกล่องใหม่เพื่อ ให้ไส้เดือนฝอยออกมาอีก ทำการเก็บซากไส้เดือนฝอย 4-5 ครั้ง จนซากหนอนแห้งซึ่งตัวไส้เดือนฝอยออกมาจากตัวหนอนหมดแล้วจึงหยุดเก็บ ปกติหนอนวัย 4 จำนวน 1 ตัว สามารถผลิตไส้เดือนฝอยได้ไม่ต่ำกว่า 1 แสนตัว นำไส้เดือนฝอยที่ขยายได้บรรจุลงถุงที่มีฟองน้ำตัดเป็นชิ้นขนาด 1x1cm เก็บไว้ที่อุณหภูมิ 7-10 องศา พร้อมที่จะนำไปใช้ได้เลย

Kasetbay.com
| Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: --- เบอร์แฟกซ์: ---
ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay