ทำเลที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลาดุก

ในการเลี้ยงปลาดุกมีข้อพิจารณาในการเลือกทำเล ดังนี้

1. แหล่งน้ำ เป็นข้อที่สำคัญที่สุด น้ำต้องมีคุณภาพเหมาะสมมีปริมาณพอใช้ตลอดระยะเวลาที่เลี้ยง
น้ำที่เหมาะสมมีคุณภาพ ( DO> 3 มก./ลิตร PH 7-8 .5) ความขุ่นใสไม่ต้องการน้ำใสมากนัก นอกจากนี้ยังมีอีกคือความเป็นด่าง คือค่าที่แสดงถึงปริมาณอิออนที่มีประจุลบในน้ำมีความสำคัญ คือ ถ้ามีมากเกินไป ทำให้ค่าph.ในบ่อเปลี่ยนแปลงมาก ควรมีค่าไม่ต่ำกว่า 30 ppm ค่าความกระด่าง ควรมีค่าไม่ต่ำกว่า 30 ppm ถ้าน้อยเกินไปจะทำให้ปลาเกิดความเคลียดและเกิดโรคง่าย ความเค็ม ถ้าเค็มไม่เกิน 5 ppm สามารถเลี้ยงได้แต่ถ้าค่าสูงกว่านี้ จะทำให้ปลาโตช้า

2. ชนิดของดิน ชนิดของดินที่เหมาะสมต่อการขุดบ่อเลี้ยงปลาดุก ควรเป็นดินเหนียว เพราะจะช่วยอุ้มน้ำได้ดี หากเป็นดินประเภทอื่นน้ำจะรั่วซึมได้ นอกจากนั้นไม่ควรเลือกพื้นที่ที่มีก้อนหินหรือต้นไม้ใหญ่ เพราะทำให้การขุดบ่อทำได้ยากขึ้น และน้ำก็อาจรั่วซึมได้ง่าย

3. ที่ตั้งของฟาร์ม
  • ควรอยู่ใกล้เส้นทางคมนาคม รถยนต์เข้าถึงได้
  • ควรมีไฟฟ้าเข้าถึง ช่วยให้ทำงานได้สะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายในฟาร์ม

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Kasetbay.com
| Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: --- เบอร์แฟกซ์: ---
ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay