การปล่อยลูกปลาดุกและอัตราปล่อย

ผู้เลี้ยงปลาส่วนใหญ่มักไม่เพาะลูกปลาเอง จึงต้องลำเลียงปลามาจากฟาร์มเพาะ ถ้าเป็นไปได้ควรลำเลียงตอนกลางคืน เพราะอากาศไม่ร้อน ถ้าขนส่งโดยรถปรับอากาศก็ยิ่งดี

การปล่อยลูกปลา ควรปล่อยในตอนเช้าเมื่อเริ่มมีแดด เพราะน้ำจะยังไม่ร้อน และในบ่อเริ่มมีออกซิเจน ตอนเย็นสามารถปล่อยได้ เมื่อน้ำเริ่มเย็นลงไปจนถึงตอนดึก แต่ไม่ควรปล่อยระหว่างเที่ยงคืนถึงเช้า เพราะตอนนั้นเป็นช่วงที่ออกซิเจนต่ำที่สุด

ก่อนปล่อยลูกปลา ควรนำถุงลูกปลาไปลอยไว้ในบ่อที่จะปล่อยอย่างน้อย
20 นาที ก่อนปล่อยควรใช้มือทดสอบดูก่อนว่าอุณหภูมิของน้ำในถุงกับน้ำในบ่อเท่ากันแล้วหรือยัง จากนั้นเปิดให้น้ำบ่อเข้าไปในถุงครึ่งต่อครึ่ง ปล่อยให้ลูกปลาปรับตัวสักอึดใจ แล้วรวบปากถุงจุ่มลงในบ่อแล้วจึงยกก้นถุงขึ้น อย่ายกถึงขึ้นเทเหนือน้ำ เพราะลูกปลาจะติดค้างอยู่ในถุง

ภาพที่ 1 :  อัตราการปล่อยและระยะเวลาในการเลี้ยง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Kasetbay.com
| Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: --- เบอร์แฟกซ์: ---
ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay