การป้องกันโรคและพยาธิ สำหรับปลาดุก

หลังจากปล่อยลูกปลาดุกลง เลี้ยงและใช้ฟอร์มาลีนสาดกระจายไปทั่วบ่อจนน้ำมีความเข้มข้นด้วยตัวฟอร์มาลีน40 ส่วนล้าน หลังจากนั้นประมาณ 2 สัปดาห์ ต้องทำซ้ำอีกครั้ง เพื่อป้องกันจำพวกปลิงใสที่เกาะอยู่ตามเหงือกและครีบและใช้ยาฟอร์มาลีนอีกครั้งในความเข้มข้นเท่าเดิม หลังจากครั้งที่สองประมาณ 1 เดือน ในกรณีที่ปลาตายอย่างผิดปกติติดต่อกันหลายวันให้รีบพบและปรึกษาเจ้าหน้าที่ประมงซึ่งประจำอยู่ทุกอำเภอและจังหวัด โดยให้นำตัวอย่างปลาที่ยังมีชีวิตอยู่และนำน้ำในบ่อบรรจุขวดประมาณ 2 ขวดไปด้วย เพื่อให้เจ้าหน้าที่วินิจฉัยและแก้ไขต่อไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Kasetbay.com
| Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: --- เบอร์แฟกซ์: ---
ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay