คำถามคำตอบเกี่ยวกับแก้วมังกร

Q: แก้วมังกรควรปลูกในดินแบบใด

A: ดินที่เหมาะสำหรับการปลูกแก้วมังกรควรเป็นดินร่วนที่มีการระบายน้ำดี มีความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 6.0 และไม่ควรปลูกแก้วมังกรในพื้นที่ดินเหนียวจัดและอุ้มน้ำซึ่งอาจจะทำให้ผลร่วงได้ 

--------------------

Q: ต้นแก้วมังกรเหลือง กิ่งลีบและเหี่ยว ส่วนผลเปลือกไม่แดงเป็นสีชมพูแทน อยากทราบว่าสาเหตุเกิดจากอะไร

A: น่าจะเกิดจากโรครากเน่าและโคนเน่า ซึ่งเป็นโรคที่สำคัญ ระบาดมากในต้นโตของไม้ผลหลายชนิด เกิดจากเชื้อ ราบางชนิด เช่นเดียวกับ โรครากเน่า เช่น เชื้อไฟทอปทอรา และ ฟีเที่ยม ซึ่งการทำลายลุกลามขึ้นโคนต้น ทำให้เนื้อเยื่อบริเวณนั้น แสดงอาการ ชุ่มน้ำ มีอาการยางไหลเนื้อเยื่อเปลี่ยนสี และเน่าตาย ยอดเหี่ยวเพียงบางกิ่ง และเหี่ยวทั้งต้นในเวลาต่อมา

การป้องกัน: ทำเช่นเดียวกับลักษณะโรครากเน่า การเติมเชื้อจุลินทรีย์ ลงในดินในลักษณะของปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักหรือเชื้อที่ใช้ในการค้า เช่น เชื้อ ไตรโครเดอร์ม่า นอกจากนี้ การเพิ่มมาตรการฉีดพ่นป้องกันด้วยสารเคมี มีความจำเป็นโดยการป้องกันที่มีการระบาดของโรครุนแรงต้องฉีดพ่นให้ทั่ว สารเคมีที่นิยม เช่น ฟอสแอททิล อะลูมินั่ม

--------------------

Q: มีวิธีการใดที่ทำให้แก้วมังกรติดผลแล้วไม่ร่วง

A: โดยปกติแล้วแก้วมังกรไม่ค่อยจะมีปัญหาเรื่องไม่ติดผล หรือผลร่วง ขอให้พิจารณาในประเด็นต่างๆ ดังนี้
1) ต้นแก้วมังกรของท่านได้ผ่านการบำรุงดูแลให้มีความสมบูรณ์เพียงพอก่อนถึงระยะออกดอกหรือไม่
2) มีการติดผลจำนวนมากเกินไปจนเกินกำลังของต้นที่จะเลี้ยงไว้หรือไม่
3) มีการดูแลให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ และเหมาะสม หรือไม่ เน้นทั้ง 2 คำ ทั้งสม่ำเสมอและเหมาะสม ไม่มากไป น้อยไป ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามนั้น ก็ไม่น่าจะมีปัญหา

--------------------

Kasetbay.com
| Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: --- เบอร์แฟกซ์: ---
ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay