การปลูกและดูแลรักษาทับทิมพันธุ์ศรีปัญญา

สำหรับทับทิมพันธุ์ศรีปัญญานั้น ในพื้นที่ 1 ไร่ จะปลูกได้ 100 ต้น โดยปลูกระยะห่างระหว่างต้น 4 x 7 เมตร ต้นที่ได้จากการเพาะเมล็ด จะออกดอกครั้งแรกตอน 8 เดือน เมื่อกลีบดอกร่วงแล้วจะเหลือฐานดอกเป็นรูประฆัง ซึ่งจะเป็นส่วนผล ทิ้งไว้อีกประมาณ เกือบ 100 วัน จึงเก็บผลได้

ทั้งนี้ช่วงที่ผลทับทิมโตเท่าผลมะนาวควรจะต้องห่อเนื่องจากเปลือกบาง ถ้าไม่ห่อแมลงอาจมาเจาะวางไข่ได้ รอกระทั่งผลโตประมาณสัก 5 ขีด แกะห่อออกเพื่อให้รับแสงสีผลทับทิมจะได้สวย ซึ่งก็ปลอดภัย เพราะระยะนั้นเปลือกหนาและแข็งแล้ว ใช้ปุ๋ยขี้ไก่เป็นหลัก แต่ปุ๋ยขี้ไก่จะต้องไม่นำมาจากฟาร์มที่ใช้สารโซดาไฟฆ่าเชื้อเพราะจะเป็นอันตราย จะทำให้พืชที่ได้ปุ๋ยตายได้

พร้อมกันนั้นใช้ปุ๋ย สูตร 16-16-16 ให้เดือนละ 1 ครั้ง และถ้าอยากจะให้ต้นแข็งแรง สีจัดทั้งในและนอกผล ต้องเสริมด้วยแคลเซียมไนเตรตโบรอน 15-0-0 และใช้ปุ๋ยบำรุงดอกและผลด้วย สูตร 8-24-24 และ 14-14-21 เพื่อเพิ่มความหวาน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Kasetbay.com
| Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: --- เบอร์แฟกซ์: ---
ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay