ทับทิมศรีปัญญา

ลักษณะเด่นของทับทิมสายพันธุ์ศรีปัญญาคือ ใบ จะเรียวเล็ก แหลม สีเขียวข้น หนา ในขณะที่พันธุ์อื่น ๆ ที่กล่าวมาใบจะบาง และเอียงไปทางใหญ่ ศรีปัญญาเนื้อใบจะสีคล้ำแดงจนออกไปทางดำ หากนำมาสัมผัสกับลิ้นดูจะรู้สึกหวาน ขณะที่พันธุ์อื่น ๆ กระเดียดไปทางขาวอ่อน ด้านทรงต้นศรีปัญญาจะเป็นพุ่มลักษณะเตี้ย ไม่สูงชลูดใบจะเลื้อยเป็นทรงแผ่ออกทางด้านข้าง พันธุ์นี้จะสามารถติดดอก หลังจากปลูกลงดินแล้วประมาณ 6 เดือน และจะออกทั้งปี ขณะที่พันธุ์อื่น ๆ ส่วนใหญ่หากไม่บำรุงกันอย่างจริงจังจะอยู่ที่ประมาณ 1 ปี และให้ผลเพียงปีละ 2 ครั้งเท่านั้น

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Kasetbay.com
| Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: --- เบอร์แฟกซ์: ---
ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay