การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในทับทิม

ทับทิมมีศัตรูพืชอยู่ไม่น้อย และเป็นไม้ผลที่บริโภคเนื้อใน จึงเป็นธรรมดาที่จะต้องคอยหมั่นดูแล เรื่องแมลงกัดเจาะผลขณะที่ออกผล

ในช่วงที่ปลูกต้นลงดินประมาณ 60 วันจะใช้สารประเภทโมโนโครโตฟอส ฉีดพ่นทุก ๆ 15 วัน
หากสำรวจพบว่าแปลงใดมีแมลง และหนอนเข้ามารบกวน จะให้สารประเภทอะบาแมคคินฉีดพ่นทุก ๆ 15 วัน
สำหรับปุ๋ยทางใบฉีดพ่นแบบสม่ำเสมอหลังจากที่ลำต้นลงดินแล้ว 120 วัน


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Kasetbay.com
| Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: --- เบอร์แฟกซ์: ---
ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay