พันธุ์ส้มโอเพื่อการค้า

ส้มโอที่นิยมปลูกเป็นการค้า มีอยู่หลายพันธุ์ เช่น พันธุ์ขาวพวง ขาวทองดี และขาวน้ำผึ้ง ลักษณะประจำพันธุ์ของแต่ละพันธุ์คือ 

ส้มโอพันธุ์ขาวพวง

ผลมีขนาดปานกลาง ทรงผลกลม สูงเล็กน้อย มีจุกและมีจีบที่จุกที่ก้นผลเว้าเข้าเล็กน้อย ผิวเรียบ ผลสีเขียวอมเหลือง ต่อมน้ำมันที่ผิวเปลือกค่อนข้างใหญ่และห่าง เปลือกหนาปานกลาง ผลหนึ่งๆ มีเนื้อกลีบประมาณ 12-14 กลีบ แยกออกจากกันง่าย เนื้อหรือกุ้งสีขาวอมเหลือง ค่อนข้างแข็ง อัดกันไม่แน่น มีน้ำมากแต่ไม่แฉะ รสหวานอมเปรี้ยว มีเมล็ดน้อย นิยมนำไปใช้ในเทศกาลไหว้เจ้าของทุกปี 

ส้มโอพันธุ์ขาวทองดีหรือทองดี

ผลมีขนาดปานกลาง ทรงผลกลมแป้น ไม่มีจุก ขั้วผลมีจีบเล็กน้อย ก้นผลเรียบหรืออาจเว้าเล็กน้อย ผิวเรียบสีเขียวเข้ม ต่อมน้ำมันละเอียดอยู่ชิดกัน เปลือกบาง ด้านในของเปลือกมีสีอมชมพูอ่อน เนื้อสีชมพูเบียดกันแน่น เนื้อนิ่ม ฉ่ำน้ำ รสหวานอมเปรี้ยวและเมล็ดเล็ก พันธุ์นี้นิยมใช้บริโภคทั่วไป และส่งออกไปต่างประเทศ และ

ส้มโอพันธุ์ขาวน้ำผึ้ง

เป็นพันธุ์ที่มีผลขนาดใหญ่ ผลกลมสูงไม่มีจุก ต่อมน้ำมันที่ผิวเปลือกมีขนาดใหญ่และห่าง ผิวเปลือกสีเขียวเข้ม เปลือกค่อนข้างหนา ผลหนึ่งมีเนื้อกลีบ 11-12 กลีบ แยกกันง่าย กุ้งมีสีขาวอมเหลือง ขนาดกุ้งค่อนข้างใหญ่ เบียดกันแน่น มีน้ำมากแต่ไม่แฉะ รสหวานอมเปรี้ยว แกะเนื้อออกได้ง่าย เมล็ดมีขนาดใหญ่แต่จำนวนน้อย พันธุ์นี้เป็นพันธุ์ที่ใช้บริโภคทั่วไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Kasetbay.com
| Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: --- เบอร์แฟกซ์: ---
ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay