ส้มโอขาวแตงกวาปลอดสารพิษด้วย 4 สูตรน้ำสกัดชีวภาพ

ในบรรดาไม้ผลที่ปลูกในประเทศไทย ส้มโอเป็นหนึ่งในผลไม้ที่มีศักยภาพ และมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เป็นที่นิยมบริโภคกันอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เนื่องจากมีคุณค่าทางโภชนาการสูง เปลือกหนา ทำให้สามารถวางจำหน่ายในตลาดได้นาน แหล่งปลูกส้มโอของไทยอยู่ที่จังหวัดนครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร พิจิตร ปราจีนบุรี และชัยนาท โดยเฉพาะที่จังหวัดชัยนาทถือเป็นแหล่งปลูกส้มโอที่มีชื่อเสียง มีการปลูกส้มโอหลากหลายพันธุ์ พันธุ์ที่โดดเด่นและเป็นที่นิยมกันในขณะนี้คือพันธุ์ขาวแตงกวา

นายเสรี กล่ำน้อย อาศัยอยู่ตำบลเขาท่าพระ อ.เมือง จ.ชัยนาท เป็นหนึ่งในจำนวนเกษตรกรหลายรายที่สนใจปลูกส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวา จึงได้เปลี่ยนพื้นที่นาจำนวน 67 ไร่มาเป็นร่องสวน ใช้วิธีป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี ปัจจุบันเลิกใช้สารเคมีทุกชนิด ในสวนส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวาและลดการใช้ปุ๋ยเคมีเกือบ 50 เปอร์เซ็นต์ เมื่อคิดค่าใช้จ่ายจากเดิมใช้สารเคมี และปุ๋ยเคมีเป็นเงิน 40,000 บาทต่อเดือน ปัจจุบันเหลือเพียง 5,000 บาทต่อเดือน ผลผลิตที่ได้รับในช่วงที่ผ่านมา ให้ผลผลิตประมาณ 20 ตัน และยังมีส้มโอนอกฤดูอีกประมาณ 7 ตัน การผลิตน้ำสกัดชีวภาพตามสูตรของนายเสรีมีด้วยกัน 4 สูตรดังนี้

สูตรน้ำสกัดชีวภาพชนิดสมุนไพรป้องกันกำจัดแมลงศัตรูส้มโอ ประกอบด้วยหัวกลอย 5 กิโลกรัม หัวหนอนตายหยาก 5 กก. ใบขี้เหล็ก 5 กก. สะเดา 5 กก. ตะไคร้หอม 5 กก. เถาหางไหลแดง 5 กก. กากน้ำตาล 10 กก. และหัวเชื้ออีเอ็ม/พด.1 2 ลิตร/กก. นำส่วนประกอบทั้ง 6 ชนิดมาสับให้ละเอียดเป็นชิ้นเล็ก ๆ หรือบดให้ละเอียด นำไปบรรจุในถังพลาสติก ปิดฝามิดชิด ใส่กากน้ำตาลและอีเอ็ม คลุกเคล้าให้เข้ากัน ปิดฝาให้สนิท ควรบรรจุให้เกือบมิด ตั้งเก็บไว้ในที่ร่มประมาณ 7 วันจึงสามารถนำไปใช้ได้

สูตรปุ๋ยหมักแห้งชีวภาพ ประกอบด้วยมูลค้างคาว 1 ส่วน แกลบดำ 3 ส่วน รำละเอียด 1 ส่วน หัวเชื้ออีเอ็ม/พด.1 30 ซีซี/ 30 กรัม กากน้ำตาล 30 ซีซี น้ำสะอาด 10 ลิตร นำแกลบดำ มูลค้างคาว รำละเอียด ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วนำกากน้ำตาลอีเอ็ม และน้ำผสมให้เข้ากันแล้วนำมาราดคลุกเคล้าให้เข้ากันโดยให้ความชื้นประมาณ 50% เมื่อได้ความชื้นตามที่ต้องการ แล้วนำไปกองกับพื้นปูนหรือบนพลาสติกแล้วใช้กระสอบป่านคลุมให้มิดชิดหมักไว้ 3 วันจึงนำไปใช้ได้

สูตรฮอร์โมนไข่เร่งดอก ประกอบด้วยไข่ไก่ 5 กก. กากน้ำตาล 5 กก. ลูกแป้งข้าวหมาก 1 ลูก ยาคูลท์หรือนมเปรี้ยว 1 ขวด นำไข่ไก่ทั้งฟองปั่นให้ละเอียดแล้วนำไปใส่ภาชนะผสมกากน้ำตาล คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วบดลูกแป้งข้าวหมากให้ละเอียด เติมยาคูลท์หรือนมเปรี้ยวผสมให้เข้ากัน แล้วนำไปบรรจุในถังพลาสติก ซึ่งมีฝาปิดมิดชิด ตั้งทิ้งไว้ในที่ร่มมีอากาศถ่ายเทได้สะดวกประมาณ 7 วัน จึงสามารถนำไปใช้ได้

สูตรฮอร์โมนผลไม้สุกเร่งการเจริญเติบโต ประกอบด้วยกล้วยน้ำว้าสุก 1 กก. ฟักทองแก่จัด 1 กก. มะละกอสุก 1 กก. กากน้ำตาล 100 ซีซี หัวเชื้ออีเอ็ม/พด.1 หนึ่งร้อยซีซี/กรัม น้ำสะอาด 5 ลิตร สับหรือบดส่วนประกอบทั้ง 3 ชนิดให้ละเอียด นำไปบรรจุในถังและใส่อีเอ็ม กากน้ำตาล และน้ำ คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วปิดฝาให้สนิท หมักประมาณ 7 วัน วิธีการใช้ให้กรองน้ำที่ได้จากการหมัก 30 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 7-10 วัน เพื่อให้เร่งการเจริญเติบโตแทนปุ๋ยเคมี

ในบรรดาผลไม้ไทยด้วยกัน ส้มโอจัดเป็น ผลไม้ที่ได้รับความนิยม และได้รับการยกย่องจากชาวต่างประเทศ ถึงเรื่องคุณภาพมากกว่าผลไม้อื่น หากได้มีการพัฒนาการผลิตส้มโอให้มีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาด โดยเฉพาะด้านความปลอดภัยต่อสารพิษตกค้าง ประเทศไทยจะสามารถ ขยายตลาดส่งออกส้มโอไปยังประเทศอื่นที่มีความเข้มงวดด้านสุขอนามัยพืชได้เพิ่มขึ้น

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Kasetbay.com
| Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: --- เบอร์แฟกซ์: ---
ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay