คำถามคำตอบเกี่ยวกับกุหลาบ

Q: กุหลาบควรปลูกช่วงฤดูไหนเพื่อการค้า

A: ระยะเวลาปลูกที่เหมาะสม คือ จะต้องเป็นช่วงที่กุหลาบให้ผลผลิต (ตัดดอก) ได้ตรงกับความต้องการของตลาด เช่น ช่วงเทศกาลปีใหม่ หรือวาเลนไทน์ ซึ่งจะต้องมองย้อนไปที่การเจรญเติบโตของกุหลาบ กล่าวคือ กุหลาบจะเริ่มให้ดอกได้ จะต้องใช้เวลาประมาณ 6-7 เดือน นับจากวันที่เริ่มติดตา ให้กับต้นตอ ดังนั้นระยะปลูกเวลาที่เหมาะสม ให้นับย้อนไปอีกประมาณ 6-7 เดือน ซึ่งก็ คือ เดือน กค. - ส.ค. มีข้อแนะนำเพิ่มเติมว่าพื้นที่ปลูกที่เหมาะสมต้องสูงจากระดับน้ำทะเลมากกว่า 800 เมตร และมีแหล่งน้ำใช้ได้เพียงพอตลอดฤดูการปลูก สำหรับการปลูกเพื่อการค้า ควรปลูกในพื้นที่เขตภาคเหนือ จะให้ผลผลิตมีคุณภาพดีกว่าที่ราบภาคกลาง

--------------------

Q: ปลูกกุหลาบตัดดอกพันธุ์ก้านยาวไว้ 2 แปลงที่จังหวัดชัยภูมิ ประมาณ 200 ต้น แต่ขณะนี้กำลังประสบปัญหามาก เนื่องจากมีหนอนหรือแมลงอะไรไม่ทราบมากัดกินใบอ่อนและดอกเสียหายจำนวนมาก ลองใช้คาร์บาริล 85 เปอร์เซ็นต์ ฉีดพ่นแต่ไม่ดีขึ้น ช่วยแนะนำตัวยา หรือวิธีป้องกันและกำจัดอย่างถูกต้อง

A: แมลงไม่ทราบชนิดเข้ากัดกินใบอ่อนและดอกกุหลาบเสียหาย แม้ฉีดพ่นด้วยคาร์บาริล 85 เปอร์เซ็นต์ ก็ไม่สามารถควบคุมได้ นั่นแสดงว่าไม่ใช่การเข้าทำลายของแมลงปีกแข็งอย่างแน่นอน ดังนั้น เหลือเพียงหนอนกระทู้หอม ที่เป็นตัวอ่อนของผีเสื้อกลางคืนชนิดหนึ่ง มีลำตัวยาว 3-4 เซนติเมตร สีเขียว และมีริ้วสีดำ พาดจากส่วนหัวไปยังส่วนท้ายของลำตัวสีน้ำตาลดำ 3-4 เส้น แม่ผีเสื้อจะวางไข่ไว้ที่ก้านใบหรือใต้ใบกุหลาบในเวลากลางคืน จากนั้นจึงฟักออกเป็นตัว กัดกินใบและดอกกุหลาบอย่างรวดเร็ว

วิธีป้องกันกำจัดที่ได้ผลดี แนะนำให้ฉีดพ่นด้วยไวรัส เอ็นพีวี อัตรา 20-30 ซีซี ต่อน้ำ 1 ปี๊บ 2-3 ครั้ง ทุก 5-7 วัน หากระบาดรุนแรงให้เพิ่มความถี่เป็นทุกๆ 3 วัน

วิธีใช้ไวรัส เอ็นพีวี ที่ถูกต้องนั้น ควรปฏิบัติดังนี้ เนื่องจากการเข้าทำลายของเชื้อไวรัสจะช้ากว่าสารเคมี จำเป็นต้องฉีดพ่นให้ทั่วทั้งแปลงปลูกเพื่อให้หนอนได้รับเชื้อมากที่สุด เวลาฉีดพ่นที่ดีให้ฉีดพ่นหลังเวลา 15.00 น. ห้ามฉีดพ่นในขณะมีแสงแดดจ้า เพราะจะทำให้เชื้อไวรัสตาย และควรฉีดพ่นในระยะตัวหนอนมีขนาดเล็ก จะทำให้การควบคุมการเข้าทำลายของหนอนกระทู้หอมได้ดียิ่งขึ้น หากไม่สามารถหาซื้อเชื้อไวรัสได้ ให้ฉีดพ่นด้วยไบเฟนทริน 2.5 เปอร์เซ็นต์ อีซี อัตรา 50 ซีซี ต่อน้ำ 1 ปี๊บ ฉีดพ่นเมื่อพบการระบาดของหนอนกระทู้หอม 2 ครั้ง ทุก 4-5 วัน จะทำให้การระบาดของหนอนชนิดดังกล่าวหมดไป


--------------------

Kasetbay.com
| Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: --- เบอร์แฟกซ์: ---
ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay