วิธีการปลูกกุยฉ่ายขาว

หลักการปลูกกุยช่ายขาวมี 2 ข้อหลักๆ คือ
1) การตัดใบเขียวออก เพื่อให้ได้ใบใหม่มี่งอกขึ้นมาแทน
2) การป้องกันไม่ให้ใบที่งอกขึ้นมาใหม่ถูกแสงแดด โดยใช้วัสดุคลุมทั่วกอ

วิธีการผลิตจะเริ่มจากการปลูกเพื่อเป็นต้นกุยช่ายเขียวก่อนจะมีการทำกุยช่ายขาว ดังนี้
1. ใช้มีดที่คมและสะอาดตัดใบกุยช่ายขาวออกโดยตัดให้ชิดดินทั้งกอ เวลาตัดจะเช้าหรือเย็น การทำกุยช่ายขาวจะตัดได้ 7 - 8 ครั้ง ต่อ 1 ฤดูปลูก เพราะถ้าตัดหลายๆครั้ง จะทำให้ใบกุยช่ายที่ได้ไม่น่ารับประทาน คือมีใบแคระแกรน
2. ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 รอบๆกอของกุยช่าย อัตรา 25 กก./ไร่ ปุ๋ยจะใส่ก่อนตัดหรือหลังตัดก็ได้แต่ส่วนใหญ่นิยมใส่ก่อนตัด
3. ครอบด้วยกระถางดินเผาให้มิดชิด เพื่อป้องกันไม่ให้แสงแดดส่องเข้าไปด้านใน
4. ครอบกระถาง 7 - 9 วัน ขณะครอบกระถางต้องรดน้ำให้ชุ่มเสมอเพื่อรักษา ระดับความชื้นและอุณหภูมิในกระถางให้พอเหมาะ เพราะถ้าอุณหภูมิสูงมากเกินไปจะทำให้ใบกุยช่ายขาวที่ครอบไว้ในกระถางเปื่อย คุณภาพผลผลิตลดลง
5. หลังจากที่ครอบกระถางไว้ 7 - 9 วัน สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้
6. เมื่อตัดกุยช่ายขาวออกรดน้ำให้ชุ่ม ปล่อยให้กุยช่ายแตกใบขึ้นมาใหม่ จนได้ใบเขียวแก่เต็มที่ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 1 เดือน จะสามรถทำกุยช่ายขาวได้อีกครั้ง

การผลิตกุยช่ายขาวทำได้ 7 - 8 ครั้ง เพราะถ้าทำติดต่อกันนานๆ จะทำให้กุยช่ายมีลำต้นแคระแกรนไม่ไม่อวบและไม่น่ารับประทาน

Kasetbay.com
| Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: --- เบอร์แฟกซ์: ---
ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay