ผึ้ง: เจ้าแมลงตัวน้อยผู้ผลิตน้ำหวาน

ผึ้งเป็นกลุ่มแมลงที่มีประโยชน์มากแม้มันจะต่อยเจ็บไปบ้าง แต่ถ้าไม่ไปกวนเขาก่อนก็คงไม่ถูกต่อยหรอก ผึ้งมีความสำคัญเพราะพืชหลายชนิดต้องการแมลงช่วยในการผสมเกสรมิเช่นนั้นก็จะไม่ติดผลเลย ซึ่งก็หมายความว่าไม่อาจขยายพันธุ์ตามธรรมชาติได้ นอกจากนี้น้ำผึ้งยังเป็นทั้งอาหารและยาขนานเอกที่มีผู้นิยมรับประทานอีกด้วย

ผึ้งพื้นเมืองในประเทศไทยมีอยู่ด้วยกัน 4 ชนิด คือ
1. ผึ้งหลวง ( Giant honey bee : Apis dorsata ) เป็นผึ้งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มักพบสร้างรังรูปครึ่งวงกลมบนต้นไม้สูงหรือภายนอกอาคาร
2. ผึ้งโพรง ( Asian honey bee : A. cerana)  มีขนาดเล็กกว่าผึ้งหลวงแต่ใหญ่กว่าผึ้งมิ้มและผึ้งม้าน สร้างรวงรังซ้อนกันหลายชั้นในโพรงไม้ โพรงระหว่างผนัง หรือที่ปิดมิดชิดในอาคารบ้านเรือน
3. ผึ้งมิ้ม ( Dwarf honey bee : A. florea) มีขนาดเล็ก ลำตัวยาวประมาณ 1 ซม. ปล้องท้องปล้องแรกมีสีเหลืองส้มเห็นชัดเจน สร้างรังชั้นเดียวบนต้นไม้หรือซุ้มไม้ มักมีสิ่งปกปิดซ่อนรังอยู่ในพุ่มไม้ มักพบรังถูกตัดมาขายทั้งกิ่งที่ทำรังอยู่
4. ผึ้งม้าน ( Small dwarf honey bee : A. andreniformis) จัดว่าเป็นผึ้งที่มีขนาดตัวและรังเล็กที่สุดในโลก ที่ท้องเป็นปล้องสีดำสลับขาว รังขนาดเล็กใกล้เคียงกับผึ้งมิ้มมักพบทำรังบนกิ่งไม้หรือกิ่งไผ่เล็กๆ ในแหล่งที่ใกล้แหล่งน้ำมีความชื้นสูงผึ้งที่นำมาเลี้ยงเพื่อผลิตน้ำผึ้งเห็นการค้า ในประเทศไทยมี 2 ชนิดคือ ผึ้งโพรง และ ผึ้งพันธุ์ ซึ่งเป็นผึ้งที่ถูกนำเข้ามาจากต่างประเทศ การเลี้ยงผึ้งถ้าต้องการผลิตสูงต้องดูแลเอาใจใส่พอสมควร ต้องมีการจัดการที่ดี  เนื่องจากผึ้งก็เหมือนสิ่งมีชีวิตทั้วไปที่มีทั้งโรคและศัตรูคอยรบกวน ถ้าผึ้งในรังแข็งแรงก็สามารถต่อสู้กับโรคและศัตรูต่างๆได้  แต่ถ้าผึ้งขาดการดูแลเอาใจใส่ ทำให้ขาดอาหารอ่อนแอก็จะเป็นโรคได้ง่าย รวมทั้งความสามารถในการป้องกันศัตรูก็จะลดลงอีกด้วย

"แหลมผึ้งหลวง"

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Kasetbay.com
| Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: --- เบอร์แฟกซ์: ---
ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay