พันธุ์มะปรางหวานที่มีผลใหญ่และนิยมปลูกเป็นการค้า

พันธุ์ท่าอิฐ เป็นมะปรางหวานชนิดผลใหญ่ที่มีชื่อเสียงมากตั้งแต่รัชกาลที่ 5 เนื้อหนา เมล็ดน้อย รสหวานสนิท ทรงผลรูปไข่ค่อนข้างยาวรี เนื้อสีเหลืองส้ม จำนวนผลประมาณ 20-25 ผล/กิโลกรัม 

พันธุ์ลุงชิด เป็นมะปรางหวานชนิดผลใหญ่ มีเนื้อหนา เมล็ดน้อย รสหวานสนิท ทรงผลรูปไข่ค่อนข้างยาวรี เนื้อสีเหลืองส้ม จำนวนผลประมาณ 18-20 ผล/กิโลกรัม 

พันธุ์ทองใหญ่ เป็นมะปรางหวานชนิดผลใหญ่ มีเนื้อหนา เมล็ดน้อย รสหวานสนิท ทรงผลรูปไข่ค่อนข้างยาวรี เนื้อสีเหลืองส้ม จำนวน 18-20 ผล/กิโลกรัม 

พันธุ์ลุงพล เป็นมะปรางหวานชนิดผลใหญ่ ที่ผิวของผลจะมีลักษณะพิเศษกว่าพันธุ์อื่น ๆ ตรงที่จะมีริ้วรอยเป็นจุดขาวเป็นทางยาวกระจัดกระจายไปทั่วผล เนื้อสีเหลืองส้ม จำนวนผลประมาณ 18-22 ผล/กิโลกรัม 

พันธุ์สุวรรณบาตร เป็นมะปรางหวานชนิดผลใหญ่ จำนวนผลประมาณ 18-22 ผล/กิโลกรัม 

พันธุ์ลุงประทีป เป็นมะปรางชนิดผลใหญ่ จำนวนผลประมาณ 18-22 ผล/กิโลกรัม

พันธุ์ศรีมาลา เป็นมะปรางผลขนาดใหญ่ ทรงผลกลมใหญ่ รสชาติหวานกรอบ หวานมันตั้งแต่ดิบจำนวนผลประมาณ 15-20 ผล/กิโลกรัม และยังมีมะปรางมะยงอีกหลายพันธุ์ ยกตัวอย่าง เช่น พันธุ์มะยงชิดท่าอิฐ พันธุ์มะยงชิดพลูศรี พันธุ์มะยงชิดลุงฉิม พันธุ์พระอาทิตย์ พันธุ์มะยงชิดสวนนางระเบียบ พันธุ์มะยงชิดสวนนางอ้อน พันธุ์มะยงชิดลุงสอด พันธุ์มะยงชิดลุงเสน่ห์ พันธุ์ดาวพระศุกร์ มะยงชิดพันธุ์ก้อนแก้ว มะยงชิดพันธุ์พลอยสุวรรณ มะยงชิดพันธุ์ทูลเกล้า ส่วนพันธุ์ที่ค้าขายในตลาดจะมีมะปรางขาย แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ มะปรางเปรี้ยว (กาวาง) มะปรางหวาน (หวาน มัน) มะยงชิด (หวานอมเปรี้ยวนิด ๆ) มะยงห่าง (เปรี้ยวมากกว่าหวาน)

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Kasetbay.com
| Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: --- เบอร์แฟกซ์: ---
ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay