คำถามคำตอบเกี่ยวกับพริกไทย

Q: ปลูกพริกไทยไว้กอหนึ่ง อายุประมาณ 3 ปี ออกช่อดอกเยอะมาก แต่ไม่ติดผลเลย เป็นอะไร และจะแก้ไขไงดี

A: พริกไทยมีทั้งดอกที่สมบูรณ์เพศ (มีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกัน) และดอกไม่สมบูรณ์เพศ (มีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียแยกกันคนละดอก) และการบานของดอกจะบานไม่พร้อมกันทั้งช่อ ดอกที่อยู่ด้านโคนช่อดอกจะบานก่อน ดอกพริกไทยส่วนใหญ่เป็นดอกสมบูรณ์เพศ ผสมตัวเองได้แต่การบานของเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียในดอกเดียวกันจะบานไม่พร้อมกัน การผสมเกสรจะต้องอาศัยเกสรตัวผู้จากดอกที่อยู่ที่ปลายช่อดอกที่บานที่หลัง ทำให้ช่อดอกไม่ค่อยติดผล และส่วนมากแล้วการผสมเกสรต้องอาศัยน้ำฝนช่วยในการชะเกสรตัวผู้มาติดกับเกสรตัวเมีย เช่นเดียวกับพริกไทยในภาคตะวันออกที่มีการออกดอกในฤดูฝนเมื่อดอกบานจะมีน้ำฝนช่วยในการผสมเกสร และนอกจากนี้การติดผลของพืชก็ยังมีปัจจัยอื่นๆ อีกหลายปัจจัยทั้งนี้ต้องทราบรายละเอียดการดูแลรักษา สภาพแวดล้อมว่าเหมาะสมหรือไม่ หากทำการปลูกในบริเวณพื้นที่ที่มีความชื้นไม่เหมาะสมจะต้องมีการจัดการเรื่องระบบน้ำให้เหมาะสม

--------------------

Q: สอบถามการป้องกันและระวังระวังโรคเน่าโคนเน่าในพริกไทย

A: โรคเน่าโคนเน่าเกิดจากเชื้อราชนิดหนึ่ง ซึ่งมักเกิดกับพริกไทยที่มีอายุ 2 ปีขึ้นไป ลักษณะของอาการโรคเริ่มแรกจะพบว่า บริเวณรากฝอยเน่าเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มแล้วลุกลามสู่โคนต้น จากนั้นใบจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและร่วงหล่น ส่วนข้อปล้องเหนือพื้นดินจะเป็นสีน้ำตาลดำ ในที่สุดต้นพริกไทยจะตาย แนะนำให้ใช้สารเคมีเมทาแลกซิล โรยและกลบบริเวณโคนค้างโดยรอบปีละ 2 ครั้ง ช่วงต้นฝนและปลายฝน หรือฉีดพ่นฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม ให้ทั่วค้าง

--------------------

Kasetbay.com
| Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: --- เบอร์แฟกซ์: ---
ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay