การผลิตสัตว์แบบอินทรีย์

ประเด็นปัญหาของการผลิตสัตว์แบบอินทรีย์ ส่วนมากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสวัสดิภาพของสัตว์ (Animal welfare) ซึ่งมีปัญหาค่อนข้างมาก ปัญหาหลักมี 2 ประการ ด้วยกันคือ

1. การห้ามใช้สารปฏิชีวนะและวัคซีน ปัญหาใหญ่ของการผลิตสัตว์แบบอินทรีย์คือ การห้ามใช้สารปฏิชีวนะ และการอนุญาตให้ใช้วัคซีนในเฉพาะกรณี โดยยึดหลักการของการป้องกันและการจัดการเพื่อรักษาสุขภาพของสัตว์ แทนการรักษาโรคด้วยสารปฏิชีวนะชนิดต่างๆ การอนุญาตให้ใช้วัคซีนเฉพาะกรณีและห้ามใช้สารปฏิชีวนะในการรักษาโรคนี้ ทำให้สัตว์ป่วยมากขึ้น สัตว์ที่ป่วยมีโอกาสหายช้า และมีอัตราตายมากขึ้น ซึ่งถ้าเกษตรกรตัดสินใจใช้สารปฏิชีวนะรักษาโรคก็จะทำให้สูญเสียสถานภาพการผลิตแบบอินทรีย์ไป ประเด็นที่มีผู้ถกเถียงกันมากคือ การที่เกษตรกรตัดสินใจปล่อยให้สัตว์เจ็บป่วยโดยไม่รักษาหรือรักษาโดยวิธีธรรมชาติเพื่อคงสถานภาพการผลิตแบบอินทรีย์เอาไว้ ทั้งๆ ที่สามารถรักษาให้หายโดยเร็วด้วยสารปฏิชีวนะ เข้าข่ายการทารุณสัตว์หรือไม่?

2. ปัญหาพยาธิ ปัญหาใหญ่อีกปัญหาหนึ่งคือ ปัญหาสัตว์เป็นพยาธิหลายชนิด ทั้งในลำไส้และตับ ซึ่งในการเลี้ยงแบบทั่วไปเกษตรกรมีทางเลือกโดยใช้สารฆ่าพยาธิหลายชนิดด้วยกัน ในขณะที่การผลิตแบบอินทรีย์เกษตรกรไม่มีวิธีการกำจัดพยาธิที่มีประสิทธิผล ทำให้สัตว์ที่เลี้ยงแบบอินทรีย์ต้องทนทุกข์ทรมานจากพยาธิเป็นเวลานาน สัตว์เหล่านี้โตช้ากว่าปกติ และบางครั้งตาย ประเด็นที่ถกเถียงกันมากเป็นประเด็นเดียวกันกับ ข้อ 2 คือ การปล่อยให้สัตว์ถูกรบกวนโดยพยาธิชนิดต่างๆ เช่นนี้ ถือว่าเป็นการทารุณสัตว์หรือไม่?

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Kasetbay.com
| Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: --- เบอร์แฟกซ์: ---
ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay