ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเลี้ยงแพะนมเปรียบเทียบกับวัวนม

การเลี้ยงแพะตัวเมีย 1 ตัว ถ้าให้ลูกคราวละ 1 ตัว ใน 1 ปี อาจให้ลูกได้ 2 ตัว ต่อแม่ ถ้าเลี้ยงตัวเมีย 5 ตัว จะได้ลูก 10 ตัว ในปีที่ 2 และปีที่ 3 จะได้ลูกเป็น 20 ตัว เนื่องจากแพะจะขยายพันธุ์ได้เร็วมากและเร็วกว่าวัวนม สำหรับวัวนมนั้น อายุ 18-24 เดือน จึงให้ผสมพันธุ์และตั้งท้อง โดยวัวนมจะตั้งท้องนาน 9 เดือน ใน 1 ปี จึงให้ลูกได้เพียง 1 ตัว เท่านั้น

นอกจากการขยายพันธุ์ได้เร็วของแพะแล้วยังปรากฏว่านมแพะยังมีคุณค่าทางโภชนาการที่ดี ทั้งด้านโปรตีนและยังมีไขมันสูงกว่านมวัว และเป็นไขมันที่มีขนาดเล็กกระจายตัวได้ดี และย่อยได้ง่าย จัดได้ว่านมแพะเป็นอาหารสุขภาพเหมาะสำหรับผู้ฟื้นจากการเจ็บป่วย บุคคลทั่วไป และเด็ก ๆ ที่กำลังเจริญเติบโต

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Kasetbay.com
| Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: --- เบอร์แฟกซ์: ---
ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay