สูตรอาหารสำหรับแพะ

อาหารสำหรับแพะทั่วไป

ประกอบด้วย ข้าวโพด 50% รำข้าว 35% กากถั่วเหลือง หรือกากถั่วลิสง 15% ในอาหารผสม 100 ก.ก. เติมเกลือ 3 ก.ก. กระดูกป่น 2 ก.ก. นอกจากนี้ จะต้องให้พืชอาหารสัตว์ หญ้าใบเขียว และหญ้าแห้งอีกตามสมควร

อาหารสำหรับลูกแพะ

การเจริญเติบโตในช่วงของการเป็นลูกแพะ เป็นระยะเวลาที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาร่างกายของแพะนม ดังนั้น ระยะดังกล่าวจึงเป็นกุญแจสำคัญสำหรับการพัฒนาที่ดีของร่างกายและความสามารถในการให้น้ำนม ในช่วงเวลา 10 วัน หลังจากเกิด การที่ลูกแพะจะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ภายใต้สิ่งแวดล้อมภายนอกเช่นเดียวกับที่อยู่ในท้องแม่ ขึ้นกับการทำงานของร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุณหภูมิของร่างกายที่ยังไม่ค่อยคงที่ ภูมิต้านทานโรคที่ยังไม่สมบูรณ์ และผิวหนังที่ยังบอบบาง เยื่อบุทางเดินอาหารยังอ่อนแอต่อการติดเชื้อ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องได้รับอาหารที่ดี โดยในช่วงแรกนั้น นมน้ำเหลือง (colostrum) ซึ่งเป็นทั้งอาหารและยามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ลูกแพะจะต้องได้รับ เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน การให้นมแก่ลูกแพะในแต่ละครั้ง ควรให้ประมาณ 1/5 ของน้ำหนักตัว ในช่วงที่ลูกแพะมีอายุระหว่าง 10-40 วัน นมเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของลูกแพะ เมื่ออายุ 15 วัน แล้ว สามารถเสริมหญ้าแห้งอย่างดีที่ยังคงมีสีเขียวอยู่ ส่วนอาหารข้นนั้นสามารถเสริมให้กินได้เมื่ออายุ 20 วัน เมื่ออายุ 40-80 วัน ลูกแพะที่โตตามปกติ ควรให้กินนมและพืชอาหารสัตว์ในปริมาณที่ใกล้เคียงกัน ในลูกแพะที่อ่อนแอถึงจะอายุ 80 วัน แล้วก็ยังจะต้องให้กินนมอยู่ ส่วนลูกแพะที่มีพัฒนาการที่ดีอาจหย่านมได้ในช่วงนี้ การป้อนนมสามารถทำได้โดยผู้เลี้ยง สำหรับเวลาที่ให้นมและอุณหภูมิของน้ำนม ควรจะต้องสม่ำเสมอในลูกแพะอายุ 10-40 วัน ปริมาณน้ำนมที่ควรได้รับประมาณ 600-1,200 ซีซี ต่อวัน แบ่งให้ 4-5 ครั้ง อายุ 40-60 วัน ปริมาณน้ำนมที่ควรได้รับประมาณ 400-500 ซีซี ต่อวัน แบ่งให้ 3-4 ครั้ง หลังจากลูกแพะอายุ 80 วัน ขึ้นไป สามารถลดปริมาณน้ำนม และจำนวนครั้งที่ให้ต่อวันลงได้ จนกระทั่งหย่านม อุณหภูมิของน้ำนมควรอยู่ระหว่าง 38 ํ-40 ํC ไม่ควรให้น้ำนมที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 35 ํ C หรือสูงกว่า 42 ํ C สำหรับอุปกรณ์ในการให้นม จะต้องรักษาความสะอาด มิฉะนั้น จะเป็นสาเหตุของการติดเชื้อโรคต่าง ๆ ซึ่งจะทำอันตรายต่อลูกแพะ

อาหารสำหรับแพะรุ่น

ในแพะหลังหย่านมจนถึงช่วงที่สามารถใช้ทำพันธุ์ได้นั้น โครงสร้างของกระดูก กล้ามเนื้อ ระบบสืบพันธุ์อยู่ในช่วงที่ได้รับการพัฒนา ดังนั้น หลังหย่านม ควรใช้พืชสีเขียวเป็นอาหารหลัก อาจเสริมด้วยอาหารข้นเพียงเล็กน้อย ในลูกแพะที่อ่อนแอ ควรจะยืดอายุการหย่านมออกไปอีก และเสริมอาหารข้นให้อีก ประมาณ 0.2-0.3 ก.ก. ต่อวัน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Kasetbay.com
| Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: --- เบอร์แฟกซ์: ---
ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay