แพะนมหลาวซาน

แพะนมพันธุ์หลาวซาน เป็นแพะนมชั้นยอดของสาธารณรัฐประชาชนจีน แพะพันธุ์นี้ได้รับการยอมรับในด้านของการปรับตัวที่ดี เป็นพันธุ์ที่เลี้ยงง่าย กินอาหารไม่เลือก มีอัตราการเจริญเติบโตดี มีความต้านทานโรคสูง มีระยะการให้นม 8-10 เดือน โดยมีปริมาณการให้นมต่อระยะการให้นม ประมาณ 800 กิโลกรัม มีความสมบูรณ์พันธุ์สูง มีการถ่ายทอดลักษณะที่แน่นอน

แพะนมพันธุ์หลาวซานได้รับการปรับปรุงพันธุ์มาประมาณ 20 ปีแล้ว แต่ก็ยังคงมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา โดยปัจจุบันรูปร่างและผลผลิต เทียบได้กับซาเนนพันธุ์แท้

ลักษณะนิสัยทั่ว ๆ ไปของแพะนมหลาวซาน

1. กระฉับกระเฉง และร่าเริง โดยเฉพาะลูกแพะชอบที่จะปีนไปตามเขา และกระโดดตามพื้นที่ที่เป็นเนินเขา สูงต่ำ ฝาผนังคอกหรือหลังคาบ้าน

2. ชอบที่จะอยู่ในบริเวณที่สะอาดและแห้ง และชอบรวมตัวกันเป็นฝูง

3. แพะสามารถกินพืชไร่และหญ้าได้หลายชนิด อัตราการเปลี่ยนอาหารสูง อันมีผลมาจากลักษณะปากที่เด่นของแพะ กล่าวคือ มีฟันที่คม และริมฝีปากบาง แพะจะชอบกินหญ้าที่มีลำต้นตั้งแต่สั้น ใบไม้ และกิ่งที่อ่อน

(รูปภาพจาก http://breeding.dld.go.th/small/breeding_2/goat_deer/goat2.html)

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Kasetbay.com
| Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: --- เบอร์แฟกซ์: ---
ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay