ข้อคิดก่อนตัดสินใจเลี้ยงแพะ

เมื่อจะคิดเลี้ยงแพะ ต้องศึกษาความเป็นมาของตลาดให้ดีเสียก่อน ตลาดแพะในประเทศไทยนั้น มี 2 ประเภท ประเภทแรกนำเนื้อแพะมาบริโภคภายในประเทศ ประเภทที่ 2 แพะเป็นสัตว์ส่งออกไปขายยังต่างประเทศ

นอกจากนี้ ยังแยกประเภทของแพะออกไปอีก เช่น แพะเนื้อ แพะให้น้ำนม เพื่อนำมารีดนมแล้วเป็นสินค้าส่งออก แพะชนิดให้ขน เราจะเลือกเลี้ยงประเภทไหน

การเลี้ยงแพะจะต้องทำโรงเรือนให้แพะขึ้นไปนอนเหมือนบ้านคน จะทำคอกให้นอนบนดินอย่างควายไม่ได้ ควรทำคอกแบบฟาร์มหมู

สิ่งสำคัญต้องดูความพร้อมเรื่องอาหารแพะ มีทุ่งหญ้าพอที่จะนำไปเลี้ยงหรือไม่

สำหรับทุ่งหญ้านั้น น่าจะมีพอ เนื่องจากที่ไหนก็มีแต่นาร้าง หัวไร่ปลายนาก็เต็มไปด้วยป่าไม้ มีใบไม้เหลือเฟือพอที่จะเลี้ยงแพะได้ หรือจะเลี้ยงแพะไว้ในสวนผลไม้ เพื่อกำจัดวัชพืชก็ยิ่งดี

ประการสุดท้าย ควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากปศุสัตว์อำเภอช่วยแนะนำให้ ไม่ว่าจะทำอะไรต้องใช้ความรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้กิจการดำเนินไปตามเป้าหมาย

การเลี้ยงแพะนั้นมีค่าใช้จ่ายน้อย เนื่องจากแพะหาอาหารกินเอง ไม่ต้องซื้ออาหารแบบเลี้ยงไก่ เลี้ยงหมู จึงเป็นตัวเลือกใหม่ของเกษตรกร เพียงแต่ให้อาหารเสริมเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น มันสำปะหลังที่มีราคาถูก ๆ จึงเป็นสิ่งที่น่าจะกระทำ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Kasetbay.com
| Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: --- เบอร์แฟกซ์: ---
ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay