การปลูกพุทรานมสด

พุทรานมสด สามารถปลูกได้ทั้งที่ดอนและที่ราบลุ่ม ตั้งแต่ดินเหนียว ดินทราย จนถึงดินลูกรัง การปลูกควรอยู่ในแนวทิศเหนือ-ใต้ เพราะจะได้รับแสงแดดเต็มที่ หากปลูกในที่ดอน ควรใช้ระยะ 5x5 เมตร หากเป็นพื้นที่ลุ่ม ควรยกร่องและปลูกเดี่ยวกลางร่อง ใช้ระยะระหว่างต้น 3-4-5 และ 7 เมตร ตามแต่ขนาดของร่อง หากปลูกแถวคู่ริมแปลง ใช้ระยะ 4x4 เมตร หลังจากเตรียมพื้นที่แล้ว ขุดหลุมปลูกแล้วตากดินทิ้งไว้ 15 วัน จากนั้นจึงนำปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกคลุกเคล้ากับดินใส่ลงในหลุม จึงนำต้นพุทราลงปลูก ใช้ไม้ปักผูกกับลำต้นให้แน่นเพื่อกันลมโยก จะทำให้พุทราตั้งตัวได้ดี รดน้ำให้ชุ่มพอสมควร

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Kasetbay.com
| Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: --- เบอร์แฟกซ์: ---
ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay