การปฏิบัติดูแลรักษาพุทรานมสด

พุทรา เป็นพืชที่ทนทานต่อสภาพอากาศต่าง ๆ ได้ดี แต่การดูแลรักษาเช่นเดียวกับพืชอื่น ๆ ประการแรก การให้น้ำหลังปลูกจนถึง 3 เดือน ควรให้น้ำวันละ 1 ครั้ง จากนั้นให้น้ำวันเว้นวันจนถึงเดือนที่ 6 เดือนที่ 7 จะเริ่มติดดอก ช่วงนี้ต้องหมั่นให้น้ำวันละ 2 ครั้ง อย่างสม่ำเสมอ เพราะเป็นช่วงที่เจริญเติบโตและจะให้ผลโต ประการที่สอง การกำจัดวัชพืช ควรกำจัดปีละ 1-2 ครั้ง โดยใช้มือถอนหรือการดายหญ้าพร้อมกับการพรวนดิน หากมีความจำเป็นถึงจะใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช แต่หากดูแลอย่างใกล้ชิดวัชพืชจะไม่มากและไม่ต้องใช้สารเคมี ประการที่สาม การใส่ปุ๋ย เกษตรกรจะต้องใส่ปุ๋ยนมสดประกอบด้วย รำละเอียด มูลวัว แกลบเผา น้ำชีวภาพที่ได้จากการหมักของเปลือกผลไม้และกากน้ำตาล จนได้น้ำปุ๋ยหมักผสมกับน้ำ 1 ต่อ 20 ลิตร ฉีดเข้าใต้ผิวดินทุก 5 วัน จนต้นพุทราอายุได้ 6 เดือน จึงนำนมสดผสมกับปุ๋ยหมักน้ำฉีดเข้าใต้ดินจนเก็บผล ระยะนี้เองจะทำให้ผลพุทรามีขนาดใหญ่ กรอบนุ่ม และมีกลิ่นของนมสดเมื่อรับประทาน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Kasetbay.com
| Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: --- เบอร์แฟกซ์: ---
ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay