งานตัดแต่งกิ่ง ค้ำกิ่งและจัดระเบียบกิ่ง พุทรานมสด

งานตัดแต่งกิ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นไม้ผลที่เจริญเติบโตเร็วมาก หากไม่ตัดแต่งกิ่งก็จะได้ผลขนาดเล็กและปริมาณน้อย เป็นการตัดแต่งกิ่งแบบหนัก เหลือแต่ก้านใหญ่ ๆ จนถึงเหลือแต่ตอ คงเหลือกิ่งใหญ่ไว้ประมาณ 4-5 กิ่ง รอบทิศทาง จะทำให้ใด้โครงสร้างต้นที่แข็งแรง สมบูรณ์กว่ากิ่งเก่า สะดวกในการปฏิบัติดูแลรักษา เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ง่าย เป็นการบังคับให้แตกกิ่งและออกดอกพร้อมกัน ติดผลอย่างทั่วต้นและสม่ำเสมอ หลังจากนั้น ต้องใช้ปูนแดงทาที่รอยแผล ระยะเวลาในการตัดแต่งกิ่งนั้น หากปลูกที่ราบลุ่มและยกร่อง ต้องตัดแต่งประมาณเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี จะเก็บผลผลิตได้ในเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม หากปลูกในที่ราบไม่มีการยกร่อง ต้องตัดแต่งประมาณเดือนสิงหาคม จะเก็บเกี่ยวผลผลิตในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม

การค้ำกิ่งจะช่วยให้การรับน้ำหนักของกิ่งไม่ให้ฉีกขาดและผลของพุทราจะไม่ถึงพื้นดินที่ทำให้สกปรกและเป็นโรคได้ การค้ำกิ่งจะทำเมื่อกิ่งกระโดงแตกขึ้นมาใหม่ ยาวประมาณ 1.50-2.0 เมตร ใช้ไม้รวกปักบนดินแล้วดึงกิ่งมาผูกไว้กับไม้รวก คล้ายกับเป็นคอกสี่เหลี่ยมเหมือนกับการปลูกส้มเขียวหวาน เมื่อกิ่งยาวเพิ่มออกไปอีก ก็ควรใช้ไม้รวกเพิ่มอีกพร้อมกับการจัดกิ่งให้แยกออกไปรอบ ๆ ต้น ไม่ให้กิ่งทับซ้อนกัน หลังจากตัดแต่งกิ่ง 1-2 เดือน กิ่งใหม่ก็จะเริ่มออกดอก ตามข้อจะออกดอกเป็นกระจุกหรือเป็นพวง ในหนึ่งพวงจะมีดอก ประมาณ 10-15 ดอก ดอกจะร่วงหล่นและจะติดผลข้อละ ประมาณ 1-6 ผล

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Kasetbay.com
| Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: --- เบอร์แฟกซ์: ---
ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay