ผลผลิตพุทรานมสด

พุทรานมสดจะให้ผลผลิตหลังจากปลูกแล้วประมาณ 6 เดือน แต่ระยะแรกไม่ควรให้ติดผล ควรปลิดทิ้งเพราะอายุน้อยเกินไป และต้นยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ หลังจากตัดแต่งกิ่งแล้วประมาณ 4-6 เดือน จึงค่อยเก็บผล หลังจากนั้น พุทราจะให้ผลเกือบตลอดทั้งปี แต่เพื่อการรับประโยชน์ตอบแทนคุ้มค่าแก่การลงทุน ควรให้พุทราออกผลปีละ 2 ครั้ง เรียกว่า พุทราทะวาย และพุทราปี โดยใช้วิธีกำหนดระยะเวลาการตัดแต่งกิ่งเป็นสำคัญ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Kasetbay.com
| Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: --- เบอร์แฟกซ์: ---
ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay