คำถามคำตอบเกี่ยวกับแตงโม

Q: ผมสนใจจะปลูกแตงโมพันธุ์สีเหลือง เพราะเห็นว่าเป็นแตงโมที่สวย แปลกตา นอกจากนี้ ยังเป็นที่นิยมซื้อของบางกลุ่มลูกค้า ผมจึงขอเรียนถามว่า ควรจะปลูกแตงโมเนื้อสีเหลืองพันธุ์อะไรดีและจะหาซื้อได้จากที่ไหนได้บ้าง ขอคำแนะนำด้วยครับ

A: แตงโมเนื้อสีเหลืองปัจจุบันนี้มีอยู่หลายพันธุ์ ที่มีพันธุ์จำหน่ายอยู่ในขณะนี้ เช่น

พันธุ์ทินนี ออร์คิด เป็นพันธุ์แตงโมเนื้อสีเหลือง อายุเก็บเกี่ยว 62-70 วัน หลังเมล็ดงอก มีความแข็งแรง ทนต่อโรคหลายชนิด ผลมีรูปร่างกลมมนคล้ายรูปไข่ น้ำหนักเฉลี่ยต่อผลอยู่ระหว่าง 1.5-2.0 กิโลกรัม เปลือกผลมีสีเขียวอ่อน มีลายสีเขียวเข้มเป็นริ้ว และมีเมล็ดน้อย

พันธุ์พีไทท์ เยลโล่ ให้ผลขนาด 3 กิโลกรัม ต่อผล หนึ่งต้นให้ผลสมบูรณ์ 4-5 ผล เหมาะสำหรับปลูกในฤดูร้อน ติดผลง่าย มีผลค่อนข้างกลม ผิวสีเขียวอ่อน สลับลายสีเขียวเข้ม เปลือกแข็ง เนื้อแน่น หวานกรอบ มีปริมาณน้ำตาลประมาณ 12 องศาบริกซ์ อายุเก็บเกี่ยว 62-70 วัน หลังเมล็ดงอก

พันธุ์นิวคราวน์ เป็นพันธุ์ที่มีผลขนาดใหญ่ น้ำหนักเฉลี่ย 4-5 กิโลกรัม ต่อผล การเจริญเติบโตดี ลำต้นหรือเถาแข็งแรง อวบใหญ่ ให้ผลดก 3-4 ผล ต่อต้น มีเนื้อเหลืองสด ผลทรงกลมรี เนื้อแน่น ไส้ไม่กรวง มีความหวาน 12-13 องศาบริกซ์ อายุเก็บเกี่ยว 65-70 วัน หลังเมล็ดงอก

พันธุ์เยลโล่ เบบี้ แตงโมเนื้อเหลืองพันธุ์นี้ปลูกได้ทั่วไป ลำต้นแข็งแรง ต้านทานโรคหลายชนิด ให้ผลขนาด 4-7 กิโลกรัม ผิวสีเขียวสลับลายสีเขียวเข้ม เนื้อเหลืองสด กรอบ หวาน เปลือกบาง ดังนั้น การขนส่งไปยังตลาดต้องใช้ความระมัดระวังมากกว่าแตงโมเนื้อสีแดงทั่วไป เนื้อเมื่อสุกให้ความหวาน 11-12 องศาบริกซ์ ให้ผล 3-4 ผล ต่อต้น อายุเก็บเกี่ยว 65-70 วัน หลังเมล็ดงอก

และ พันธุ์พีซ ผลทรงกลมสูง ให้ผลขนาด 4-5 กิโลกรัม ต่อผล เนื้อเหลืองกรอบ มีความหวาน 11-12 องศาบริกซ์ อายุเก็บเกี่ยว 70-75 วัน หลังเมล็ดงอก

วิธีเลือกพันธุ์ปลูก มีข้อแนะนำให้เลือกพันธุ์ที่ต้านทานต่อโรค และแมลงศัตรูได้ดี ผลมีขนาดปานกลางไม่เล็กเกินไปหรือใหญ่เกินไป ควรเป็นพันธุ์ที่มีอายุเบา ประการสำคัญช่วงปลูกต้องระวังอย่าให้ผลผลิตออกมาในช่วงเดียวกับมะม่วงออกสู่ตลาด นอกจากนี้แล้วไม่ควรปลูกแตงโมเพียงพืชเดียว เพราะว่ามีโอกาสเสี่ยงกับราคาผันผวนของสินค้าเกษตร ดังนั้น ระยะแรกควรผลิตให้ได้คุณภาพและปริมาณไม่มากเกินไป ให้ทดสอบศักยภาพของตลาดก่อน อย่างไรก็ตาม ปริมาณความต้องการของผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังต้องการแตงโมเนื้อสีแดงมากกว่าเนื้อสีเหลืองอยู่ดี

--------------------

Kasetbay.com
| Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: --- เบอร์แฟกซ์: ---
ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay