การเตรียมแปลงเพาะต้นกล้าหน่อไม้ฝรั่ง

ขั้นตอนการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง: จะใช้ต้นกล้าโดยแปลงกล้าต้องมีการจัดการแปลงอย่างดี เพราะกล้าหน่อไม้ฝรั่งต้องมีอายุ 2 เดือนครึ่ง ไปจนถึง 4 เดือน จึงจะย้ายมาลงแปลงปลูกได้

ดังนั้น แปลงกล้าจะต้องมีการขุดดินให้ลึกพอสมควรเพื่อกำจัดวัชพืชออกให้หมด

ส่วนความกว้างของแปลงไม่ควรกว้างเกิน 1 เมตร ยาว 10 เมตร และยกร่องสูงประมาณ 20 เซนติเมตร

พื้นที่ควรเลือกที่ใกล้แหล่งน้ำแต่อย่าให้มีน้ำขัง หรือจะเป็นพื้นที่ตามหัวไร่ปลายนาก็ได้ ดินในแปลงควรย่อยให้ละเอียดมากที่สุดพร้อมกับใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักประมาณ 30 กิโลกรัม และปูนขาว 1 กิโลกรัม คลุกดินให้สม่ำเสมอ เกลี่ยดินให้เรียบแล้วกรีดแปลงให้เป็นร่องห่างกัน 15-20 เซนติเมตร แล้วนำเมล็ดพันธุ์ที่เตรียมไว้มาหยอดลงในร่องแต่ละเมล็ดประมาณ 10 เซนติเมตร เพื่อไม่ให้ต้นกล้าแน่นเกินไป จากนั้นใช้ดินกลบบาง ๆ แล้วใช้ฟางหรือหญ้าแห้งสะอาดมาคลุมรดน้ำให้พอชุ่มอย่าให้น้ำขังแฉะ

ในวันต่อไปจึงรดน้ำให้ชุ่มในระยะเวลา 15-20 วัน เมล็ดพันธุ์จะเริ่มงอก แต่ช่วงที่หน่อไม้ยังไม่โตพอที่จะย้ายไปลงแปลงปลูก เกษตรกรจะต้องคอยหมั่นรดน้ำและตรวจดูโรคแมลงที่จะมารบกวน รวมทั้งทำเขตกรรมในแปลงตลอดเวลา

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Kasetbay.com
| Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: --- เบอร์แฟกซ์: ---
ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay