การปลูกหน่อไม้ฝรั่ง

ในการเตรียมแปลงปลูกความกว้างประมาณ 2 เมตร ระยะห่างระหว่างต้น 60 คูณ 60 เซนติเมตร และดินจะต้องมีความอุดมสมบูรณ์สูง เพราะการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง 1 รุ่น จะเก็บเกี่ยวผลผลิตต่อเนื่องนาน 5-6 ปี จึงควรขุดหรือไถแปลงให้ลึกประมาณ 30-40 เซนติเมตร เพื่อกำจัดวัชพืชออกให้หมดและใส่ปูนขาวอัตราไร่ละ 200 กิโลกรัม แล้วรดน้ำตามทันที แล้วตากดินไว้ 10-15 วัน จึงย่อยดินให้ละเอียดพร้อมกับใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักคลุกผสมในแปลง

ส่วนการเตรียมหลุมความลึกประมาณ 15 เซนติเมตร รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยอินทรีย์กลบดินหนาประมาณ 5 เซนติเมตร จากนั้นนำต้นกล้าลงปลูกหลุมละ 1 ต้น 

ข้อควรระวังในการขุดต้นกล้า จะต้องไม่ให้รากขาดเพราะอาจทำให้เกิดการชะงักกล้าไม่โต ความยาวของต้นกล้าไม่ควรเกิน 15 เซนติเมตร หากยาวเกินควรตัดทิ้ง และการนำกล้าหน่อไม้ลงแปลงควรย้ายขณะแดดอ่อนช่วงเย็น ๆ จะเหมาะที่สุด อีกทั้งในการเลือกต้นกล้าจะต้องคัดต้นที่เห็นว่า สมบูรณ์แข็งแรงต้นใหญ่ รากมาก กอใหญ่ และเลือกต้นกล้าที่มีขนาดเท่า ๆ กัน เพื่อให้โตไปพร้อม ๆ กันจะทำให้ได้ผลผลิตที่ดีสม่ำเสมอ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Kasetbay.com
| Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: --- เบอร์แฟกซ์: ---
ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay