การดูแลรักษา ให้น้ำ ให้ปุ๋ย หน่อไม้ฝรั่ง

สิ่งที่ผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่งควรทำเป็นประจำคือ การสำรวจกอหน่อไม้ฝรั่งแต่ละกอไม่ควรเกิน 4-5 ต้น เพราะหากกอแน่นจะทำให้ได้ผลผลิตน้อย หน่อจะไม่สวยสมบูรณ์ ส่วนการให้น้ำในช่วงฤดูแล้งควรให้ทุก 15 วัน โดยสูบน้ำเข้าร่องแปลงแต่ละครั้งปล่อยแช่ไว้นานประมาณ 20 นาที ให้ดินอิ่มน้ำหรืออาจจะใช้สปริงเกลอร์ก็ได้ ขอให้เกษตรกรสังเกตให้ดีเพราะหน่อไม้ฝรั่งจะชอบความชุ่มชื้นแต่ไม่ชอบดินแฉะ และเมื่อต้นหน่อไม้ฝรั่งเริ่มโตลำต้นอาจล้มได้ จึงควรหาเสาไม้ปักไว้หัวแปลงกับท้ายแปลง ใช้เชือกขึงพยุงป้องกันไม่ให้ต้นกล้าเอนหรือล้ม

เมื่อปลูกได้ประมาณ 7 เดือน ก็จะเก็บเกี่ยวหน่อไม้ฝรั่งรุ่นแรกได้ สามารถเก็บเกี่ยวได้ทุกวันแบบสลับแปลงต่อเนื่อง 3 เดือน แล้วพัก 1 เดือน เพื่อให้ต้นหน่อไม้พักตัว

ในช่วงนี้ก็ให้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก โดยหว่านไปทั่วแปลง และควรทำเขตกรรม ดายหญ้า รดน้ำ พรวนดิน ตัดต้นแก่ทิ้ง ปล่อยหน่อที่สวยสมบูรณ์ให้เป็นต้นพันธุ์ต่อไป

ข้อควรระวังในช่วงปลายฝนคือ เชื้อรามีลักษณะเป็นวงแหวนสีน้ำตาลลุกลามไปยังหน่อไม้ หรือพวกหนอนเจาะหรือเพลี้ยไฟ มักจะระบาดช่วงนี้เช่นกัน เมื่อเกิดโรคควรใช้สารชีวภาพพวกสมุนไพรไล่แมลงกำจัดโดยการฉีดพ่นก็ได้ผลดีเช่นกัน ไม่ควรใช้สารเคมีโดยเด็ดขาด

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Kasetbay.com
| Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: --- เบอร์แฟกซ์: ---
ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay