เทคนิคการเลี้ยงไหมในช่วงฤดูฝน

เทคนิคการเลี้ยงไหมในช่วงหน้าฝน เพื่อป้องกันเชื้อโรคและป้องกันหนอนไหมอ่อนแอจนตาย 

นายสุพงศ์ สินธุรัตน์ เกษตรจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า การเลี้ยงไหมในช่วงฤดูฝนมักประสบปัญหาอากาศร้อนและฝนตกหนัก จนทำให้อุณหภูมิและความชื้นสูงขึ้น ซึ่งเหมาะแก่การเจริญและแพร่ระบาดของเชื้อโรค รวมทั้งหนอนไหมจะอ่อนแอและตายเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการเลี้ยงไหมในช่วงฤดูฝน จึงควรปรับสภาพแวดล้อมในห้องเลี้ยงไหม ให้เหมาะสมแก่การเจริญเติบโต ดังนี้ 

1. ในขณะฝนตก อุณหภูมิและความชื้นจะสูงขึ้น ควรเปิดหน้าต่างหรือช่องระบบลมด้านล่าง รวมทั้งปิดหน้าต่างบนที่มีลมพัดผ่าน เพื่อช่วยให้มีการระบายอากาศ ลดอุณหภูมิและความชื้นลง

2. ในช่วงเช้าและช่วงเย็น ซึ่งอุณหภูมิค่อน ข้างต่ำและความชื้นสูง ให้นำเตาถ่านที่มีไฟอ่อน ๆ ไปวางไว้ในโรงเรือนเลี้ยงไหม จะทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น และลดความชื้นลดลง ซึ่งภายหลังที่ปรับอุณหภูมิและความชื้นได้แล้ว ให้ดับไฟทันที 

3. หากอุณหภูมิในช่วงใกล้เที่ยงสูงขึ้น ควรลดปริมาณใบหม่อนที่ให้แก่หนอนไหมในมื้อเที่ยง เพราะหนอนไหมจะกินได้น้อยลง นอกจากนี้ควรถ่ายมูลไหมให้มากครั้งมากกว่าปกติ เพื่อรักษาสภาพพื้นที่เลี้ยงไหมให้สะอาดและแห้งอยู่เสมอ ในช่วงกลางคืนหนอนไหมจะกินอาหารได้มาก ควรเพิ่มปริมาณใบหม่อนให้มาก ขึ้นด้วย 

4. ทำการกระจายตัวไหมออก และวางถาดหรือชั้นเลี้ยงไหม ให้แยกห่างออกจากกันเพื่อลดความแออัด จะทำให้มีการระบายอากาศได้ดีขึ้น 

5. โรยปูนขาวหรือแกลบเผา บริเวณชั้นเลี้ยงไหมในช่วงเช้าก่อนให้อาหารอย่างน้อย 30 นาที โดยเฉพาะในไหมวัย 5 รวมทั้งใช้เครื่องดูดความชื้น หรือพัดลมระบายอากาศช่วย เพื่อลดความชื้น 

6. ใบหม่อนที่เก็บไว้ในห้องเก็บ ควรอยู่ในสภาพแห้งไม่เปียกน้ำ รวมทั้งไม่ควรเก็บใบหม่อนในช่วงยอดและช่วงใบที่ 1 - 6 ซึ่งมีความชื้นค่อนข้างสูงให้แก่หม่อนไหมวัยแก่กิน เพราะอาจทำให้ระบบสรีระของหนอนไหมผิดปกติ หนอนไหมจะอ่อนแอและเชื้อโรคจะเข้าทำลายได้ง่าย

Kasetbay.com
| Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: --- เบอร์แฟกซ์: ---
ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay