ข่าเงินล้านที่บ้านนา ระนอง

คุณชิงชัย เพชรพิรุณ เกษตรจังหวัดระนอง บอกมาว่าที่จังหวัดระนองมีเกษตรกรปลูกข่าและสามารถเก็บผลผลิตออกจำหน่ายท้องตลาดสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำเลี้ยงครอบครัวได้เป็นอย่างดีรายหนึ่งในจำนวนหลายราย คือนางสัมภาษณ์ อยู่สุ่ม เกษตรกรบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง พร้อมกันนี้ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้อย่างเป็นขั้นตอนทุกประการของการปลูกข่าเหลืองนี้ โดยคุณวสันต์ สุขสุวรรณ

จากข้อมูลที่รวบรวมขึ้นมานี้ระบุว่า ที่ตำบลบ้านนาเกษตรกรปลูกข่าเหลืองอยู่ประมาณ 243 ราย เนื้อที่ประมาณ 492 ไร่ โดยส่วนใหญ่จะใช้ระยะปลูกที่ 50x50 เซนติเมตรใน 1 ไร่ จะปลูกข่าได้จำนวน 6,400 หลุม หลังปลูก 5-6 เดือนสามารถขุดขายได้โดยเฉลี่ยน้ำหนักกอละ 1.5 กิโลกรัม จะได้รับผลผลิตเฉลี่ย 9,600 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อขุดข่าแล้วต้องนำมาทำความสะอาดบรรจุถุง จากนั้นจะมีพ่อค้ามารับซื้อถึงบ้านในราคากิโลกรัมละ 10-12 บาท รายได้เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วจะอยู่ที่ประมาณ 80,000 บาทต่อไร่

เกษตรกรตำบลบ้านนาปลูกข่าเหลือง 492 ราย รายได้รายละ 80,000 บาท คิดเป็นเงิน 39,360,000 บาท หรือเท่ากับ 39 ล้านบาทเศษต่อ 1 ฤดูกาลผลิต นางสัมภาษณ์ อยู่สุ่ม บอกว่าการปลูกข่าเหลืองจะต้องมีการวางแผนการผลิตให้สามารถออกสู่ตลาดได้ตลอดทั้งปี จะทำให้มีรายได้ทุกเดือน ซึ่งข่าเหลืองนี้สามารถปลูกได้ทั้งปี โดยเฉพาะแหล่งที่มีน้ำเพียงพอ ดินที่ปลูกควรเป็นดินที่สามารถระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ไม่อุ้มน้ำ เพราะจะทำให้เกิดปัญหาโรคเน่าได้ และควรปรับปรุงดินด้วยการใส่ปุ๋ยหมัก หรือใส่แกลบกาแฟเพิ่มความร่วนซุยให้แก่ดิน จะทำให้ได้ข่าเหง้าโต น้ำหนักดี

ก่อนปลูกรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอก 1 กระป๋องนม     พันธ์ุที่เอามาปลูกควรมีอายุที่ 8 เดือนขึ้นไป มีตาสมบูรณ์ไม่มีร่องรอยของโรคหรือแมลงทำลาย แบ่งเหง้าพันธุ์แต่ละเหง้าให้มีตา 3-5 ตา ใช้เหง้าพันธุ์ประมาณ 1,500-2,000 กิโลกรัมต่อไร่หรือเท่ากับเหง้าพันธุ์ 1 กิโลกรัม ต่อ 3 หลุม

การดูแลรักษาหลังจากปลูกแล้วคอยดูแลไม่ให้วัชพืชเข้ามาบุกรุกแปลงปลูก หากมีควรกำจัดด้วยการถอนทิ้ง ไม่ควรใช้สารเคมีเพราะจะมีผลต่อเหง้าด้านสารเคมีเจือปน การใส่ปุ๋ยหลังปลูกแล้วประมาณ 3 เดือนใช้ปุ๋ยเคมีสูตรเสมอ 15-15-15 โดยการโรยบาง ๆ รอบโคน จากนั้นรอประมาณ 5-6 เดือนก็สามารถเก็บเหง้าได้

การเก็บเหง้าใช้วิธีขุดขึ้นมาโดยใช้จอบหรือเสียมเอาขึ้นมาทั้งกอ ตัดใบทิ้งแล้วนำมาทำความสะอาดรอการจำหน่ายต่อไป

เกษตรกรรายอื่นที่สนใจในการปลูกข่าเหลืองสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง โทร.     0-7782-2748 ในวันและเวลาราชการนะครับ.

ด็อกเตอร์ พี


Kasetbay.com
| Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: --- เบอร์แฟกซ์: ---
ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay