อ้อยคั้นน้ำ "สุพรรณบุรี-50" น้ำมาก รสดี ทนต่อโรค

ด้วยวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำให้นักโภชนาการคิดค้นประดิษฐ์อาหารชนิดใหม่ ๆ ออกมาสู่นักบริโภคอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งอาหารชนิดที่ออกมาใหม่ ๆ ล้วนแต่มีคุณค่าต่อร่างกาย สีกลิ่น รส ชวนรับประทาน น้ำคั้นจากพืชจำพวกผลไม้และผักเป็นเครื่องดื่มที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ถึงขนาดมีการผลิตเป็นอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกกันเลยทีเดียว นอกจากนั้นในระดับครัวเรือนก็มีการผลิตทั้งเพื่อจำหน่ายและเพื่อบริโภคกันเอง

"อ้อยคั้นน้ำ" หรือ "น้ำอ้อยสด" บรรจุขวดแช่เย็นใช้ดื่มยามอากาศร้อนๆ เหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางหรือทำงานหนัก หากได้น้ำตาลจากน้ำอ้อยสด ๆ สักแก้วจะช่วยให้รู้สึกสดชื่นขึ้นได้ทันที ดีกว่าเครื่องดื่มชูกำลังที่วางขายตามท้องตลาดในตู้แช่ เพราะในน้ำอ้อยสดไม่มีสารกระตุ้นหรือสารปรุงแต่งแต่ใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นน้ำตาลจากธรรมชาติที่บริสุทธิ์

ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี ได้ทำการพัฒนาและปรับปรุงอ้อยพันธุ์สิงคโปร์ ซึ่งเป็นพันธุ์ที่นิยมนำมาคั้นน้ำทำน้ำอ้อยสดให้มีคุณภาพและผลผลิตมากขึ้นจนประสบความสำเร็จแล้วให้ชื่อว่า “อ้อยคั้นน้ำสุพรรณบุรี-50” ทั้งนี้จากการที่ได้ให้เกษตรกรในจังหวัดต่างๆ ทดลองปลูกมาตั้งแต่ปี 2533 ปัจจุบันจึงมั่นใจได้ว่าเป็นอ้อยคั้นน้ำพันธุ์ดีเหมาะสมต่อการส่งเสริมเป็นพืชเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่ง

อ้อยคั้นน้ำสุพรรณบุรี-50 มีลักษณะลำต้นสีเขียวอมเหลือง ลำปล้องทรงกระบอกหัวท้ายเสมอค่อนข้างยาวถึงยาวมาก ไม่มีร่องหรือรอยบุ๋มบริเวณตาหรือข้อ อายุเก็บเกี่ยว 8-10 เดือนหลังปลูกซึ่งถือว่าเป็นระยะให้น้ำ คุณภาพและปริมาณมากที่สุด สามารถปลูกได้ในทุกภาคของประเทศและปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศท้องถิ่นได้ดี เจริญเติบโตได้เร็ว อัตราการแตกกอดีได้มากถึง 12,000-12,500 ลำ/ไร่ ไว้ตอปล่อยให้แตกหน่อเป็นต้นโดยไม่ต้องปลูกใหม่ดี มีความต้านทานโรคแส้ดำ โรคราใบขาว โรคลำต้นหรือใส่เน่าแดงและหนอนกออ้อยได้ดี หากปลูกในเขตชลประทานหรือมีการให้น้ำอย่างสม่ำเสมอจะสามารถให้ผลผลิต 18-20 ต้น/ไร่ หรือคั้นเป็นน้ำอ้อนสดได้มากถึง 4,900-5,000 ลิตร/ไร่ และการออกมักเกิดกับอ้อยตอช่วงเดือน ธ.ค. ซึ่งมีอาการออกดอกน้อยมาก ทั้งนี้อ้อยเมื่อออกดอกปริมาณความหวานจะลดลง

อ้อยคั้นน้ำสุพรรณบุรี-50 สามารถปลูกได้ทั้งสวนแบบยกร่อง ในร่องมีน้ำหล่อตลอดและแบบพื้นราบให้น้ำด้วยสายยาง โดยสวนแบบยกร่องเริ่มด้วยการไถพรวนดิน + อินทรีย์วัตถุแล้วปรับเรียบ แต่สวนแบบพื้นราบหลังจากไถพรวนดิน + อินทรีย์วัตถุ แล้วทำการชักร่องลูกฟูก ระยะห่างระหว่างสันลูกฟูก 50-75 ซม. ท้องร่องระหว่างสันลูกฟูกลึกประมาณ 30 ซม. เพื่อใช้ขังน้ำตอนให้น้ำ อ้อยคั้นน้ำชอบดินเหนียวมีอินทรีย์วัตถุมากๆ ดินอุ้มน้ำได้ดีแต่ไม่ขังแฉะ ไม่ควรใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชเพราะอ้อยเป็นพืชรากเลยหรืออยู่ที่ผิวดินอาจได้รับความกระทบกระเทือนได้ ทั้งนี้สารกำจัดวัชพืชหรือสารเคมีทุกประเภทล้วนแต่มีสถานะเป็นกรดทั้งสิ้น การบำรุงดินอ้อยควรใช้วิธีลอกกาบอ้อยแล้วปล่อยให้คลุมหน้าดินรอเวลาย่อยสลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ต่อไป ในเศษใบพืชแห้งมีปุ๋ยฟอสฟอรัสและโปรแตสเซียม ( ตัวกลางและตัวท้าย ) สูงจะช่วยเพิ่มความหวานแก่อ้อยได้เป็นอย่างดี

วิธีปลูกอ้อยคั้นน้ำ
ให้ตัดต้นพันธุ์เป็นท่อน แต่ละท่อนมีตา 2-3 ตา สังเกตตำแหน่งตาเมื่อวางท่อนพันธุ์ราบลงกับพื้นแล้วให้มีตา 1 ตาอยู่ด้านบนกับอีก 2 ตาอยู่ด้านข้างแต่ค่อนมาข้างบน การที่ตาใดตาหนึ่งชี้ลงล่างหรือค่อนไปทางด้านล่าง เมื่อแตกออกมาเป็นหน่อๆ นั้นจะค่อยๆ เลี้ยวขึ้นด้านบนทำให้เสียเวลา ในขณะที่ตาบนสุดโตนำไปก่อนแล้ว หรือบางครั้งตาด้านล่างชี้ลง 90 องศา เมื่องอกออกมาหน่อก็จะปักดิ่งลงดิน ไม่สามารถงอชี้ขึ้นบนได้เน่าเสียหาย การปลูกอ้อยคั้นน้ำนั้นใช้วิธีวางท่อนพันธุ์ราบกับพื้นธรรมดาๆ เปิดหน้าดินลึกประมาณ 1 ฝ่ามือแล้วกลบด้วยดินหลวมๆ ระยะห่างระหว่างกอ 50 ซม. ระยะระหว่างแถว 80 ซม. หลังจากฝังกลบท่อนพันธุ์แล้วควรมีเศษพืชคลุมหน้าดินรักษาความชุ่มชื้น ท่อนพันธุ์จะงอกเร็วและได้ต้นที่สมบูรณ์แข็งแรงต่อไป ระยะแรกที่เริ่มปลูกให้น้ำ 3-5 วัน/ครั้ง การให้ปุ๋ยระยะเริ่มแตกหน่อ – 3 เดือน ให้ปุ๋ยน้ำชีวภาพ 1-2 ลิตร + ปุ๋ยเคมีสูตร 25-7-7 จำนวน 1 กก. + น้ำ 200 ล. อายุต้น 6 เดือน – เก็บเกี่ยวให้ปุ๋ยน้ำชีวภาพอัตราเดิม + ปุ๋ยเคมีสูตร 25-7-7 จำนวน 1 กก. + น้ำ 200 ล. เป็นการให้ทางรากด้วยการผ่านไปตามร่องหรือพื้นระหว่างแถวปลูกทุกๆ 15 วัน โดยให้ปุ๋ยน้ำชีวภาพอย่างเดียวทุกกลางเดือนและให้ปุ๋ยน้ำชีวภาพ + ปุ๋ยเคมีทุกสิ้นเดือน

การตัดอ้อย
ควรตัดให้ติดพื้นดินมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ หากใช้ปูนกินหมากทาแผลจะช่วยป้องกันเชื้อโรค และช่วยให้อ้อยแตกกอใหม่เร็วขึ้น ซึ่งอ้อนคั้นน้ำสุพรรณบุรี-50 สามารถไว้ตอให้แตกใหม่ได้ถึง 3-4 รุ่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติบำรุงหรืออาจจะได้มากกว่าก็ได้


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Kasetbay.com
| Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: --- เบอร์แฟกซ์: ---
ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay