โรคใบขาวของอ้อย

ลักษณะอาการโรคใบขาวบุกในอ้อย คือ เมื่ออ้อยงอกหน่อจะมีสีขาวปนเหลืองหรือสีเขียวปนเหลือง ทำให้อ้อยแตกหน่อมากกว่าปกติ ถ้าเจริญเป็นลำต้น ลำจะสั้น เล็ก มีจำนวนลำต้อกอน้อย บางครั้งจะแสดงอาการไม่รุนแรง ลำและใบเกือบเป็นปกติแต้จะมีหน่อขาวที่ลำต้น หรือตาข้างที่งอกออกมาเป็นหน่อจะแสดงอาการขาวให้เห็น หากเป็นรุนแรงอ้อยจะตายภายใน 8 สัปดาห์ 

สำหรับสาเหตุการระบาดเนื่องมาจากชาวไร่ อ้อยนำท่อนพันธุ์ที่ติดเชื้อโรค ที่ยังไม่แสดงอาการมาทำพันธุ์ นอกจากนี้ยังมีเพลี้ยจักจั่นเป็นแมลงพาหะ

ในระยะสั้น การป้องกันและแก้ไขเฉพาะหน้าทำได้ ดังนี้
1) ถ้าพบกอที่เป็นโรคใบขาวไม่มากนัก ให้ขุดและนำมารวมกันนอกแปลงแล้วเผาทำลาย
2) หากพบกอที่เป็นโรคมาก ให้ใช้สารเคมี ไกลโฟเสท 1% ฉีดพ่นเฉพาะกอที่เป็นโรค
3) ในแปลงที่ระบาดรุนแรง ควรไถและนำตอไปทำลาย

สำหรับวิธีแก้ไขในระยะยาวนั้น ชาวไร่อ้อยควรทำแปลงพันธุ์เอง โดยเลือกต้นพันธุ์ที่ปลอดโรค ซึ่งมีวิธีพิสูจน์ว่าปลอดโรคหรือไม่ โดยตัดยอดอ้อยกอละ 1 ลำ ประมาณ 2-4 สัปดาห์จะมีตาด้านข้างงอกออกมา หากพบว่ามีสีขาวแสดงว่าเป็นโรค แต้ถ้าหากด้าน ข้างเป็นสีเขียว แสดงว่าไม่เป็นโรคสามารถใช้ทำพันธุ์ได้ อย่างไรก็ตามก่อนปลูกควรแช่ท่อนพันธุ์ด้วยน้ำร้อนอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส นาน 2 ชั่วโมง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Kasetbay.com
| Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: --- เบอร์แฟกซ์: ---
ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay