การผลิตมะม่วงนอกฤดู

วิธีการผลิตมะม่วงนอกฤดู
1. การราดสาร หลังจากได้มีการเตรียมพร้อมให้กับต้นมะม่วงมาระยะหนึ่งแล้ว จะต้องตัดแต่งกิ่ง ใส่ปุ๋ย ส่วนใหญ่ใช้ปุ๋ยเคมี 15-15-15 ทางดินและฉีดพ่นทางใบด้วยไธโอยูเรีย อัตราส่วน 100 กรัม ต่อน้ำ 200 ลิตรเพื่อให้มะม่วงแตกใบอ่อนมาพร้อมกัน หลังจากที่ยอดอ่อนมะม่วงเข้าสู่ระยะใบพวง คือใบเริ่มเปลี่ยนจากสีม่วงเป็นสีเขียว ก็ให้ทำการราดสารพาโคลบิวทราโซลความเข้มข้น 10% ผสมน้ำราดลงให้ชิดโคนต้น

1.1 พันธุ์มะม่วงที่ออกดอกง่าย อัตราส่วนในการใช้สารต่อต้น 1:10 ความกว้างของพุ่ม (เมตร): ปริมาณสารที่ใช้ (กรัม หรือ ซีซี)
1.2 พันธุ์มะม่วงที่ออกดอกยาก อัตราส่วนในการใช้สารต่อต้น 1: 15 ความกว้างทรงพุ่ม (เมตร): ปริมาณสารที่ใช้ (กรัม หรือ ซีซี)

ถ้ามะม่วงมีทรงพุ่ม 4 เมตร จะต้องใช้สาร 60 กรัม หรือ 60 ซีซี

หลังจากนั้นนำสารพาโคลบิวทราโซลความเข้มข้น 10 % ผสมกับน้ำปริมาณ 20 ลิตร ราดลงดินชิดโคนต้น ที่ได้มีการทำความสะอาดและกำจัดวัชพืชไว้ก่อนแล้ว นอกจากการราดสารพาโคลบิวทราโซลที่โคนต้นมะม่วงแล้ว เกษตรกรบางรายยังใช้สารพาโคลบิวทราโซล 10 % อัตราส่วน 200 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือเท่ากับ 1000 ส่วนต่อล้านส่วนฉีดพ่นทางใบ ระยะใบพวงก็ให้ผลได้เช่นเดียวกันกับวิธีการาดสารทางดิน

2. การดูแลหลังการราดสารพาโคลบิวทราโซล - หลังราดสารแล้วให้น้ำในบริเวณทรงพุ่มให้ชุ่ม ในระดับความลึก 10-15 เซนติเมตร ทุก 5 วัน จำนวน 4-5 ครั้ง เพื่อสารถูกดูดลำเลียงไปที่ยอด เปลี่ยนตาใบให้เป็นตาดอก หลังราดสาร 30 วัน ควรให้ปุ๋ยเพื่อสร้างตาดอก ปุ๋ยที่มีฟอสฟอรัสสูง ทางดินหรือโดยทางใบฉีดพ่นทุก ๆ 10 วัน จำนวน 2-3 ครั้ง มะม่วงก็จะเริ่มสร้างตาดอกจะเกิดใบอายุไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับพันธุ์เบาหรือพันธุ์หนัก พันธุ์เบาออกดอกง่ายใช้เวลา 60-70 วัน พันธุ์หนักออกดอกยากใช้เวลา 90-120 วัน - กรณีที่ใช้สารพาโคลบิวทราโซลราดในช่วง ฤดูฝน บางครั้งตาดอกอาจเปลี่ยนเป็นตาใบได้ ควรป้องกันโดยพันธ์ที่ออกดอกง่าย เมื่ราดสารพาโคลบิวทราโซลไปแล้ว 1 เดือน ควรพ่นด้วยปุ๋ย 0-52-34 โมโนโปแตสเซียม ฟอสฟอรัส อัตรา 150 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร จำนวน 2 ครั้ง ห่างกัน 10-14 วัน ในพันธุ์ออกดอกยากควรพ่นปุ๋ยดังกล่าวข้างต้นเมื่อราดสารพาโคลบิวทราโซล ไปแล้ว 2 เดือน -

เมื่อมะม่วงครบกำหนดเกิดตาดอกแล้วมะม่วงจะแสดงอาการก้านใบลู่ หรือตั้งฉากกับกิ่ง เมื่อจับใบมาบีบดูจะกรอบ ยอดสั้นเป็นกระจุกมีตาโผล่ออกมาเห็นชัด ให้ฉีดพ่นโพแทสเซียมไนเตรท 500 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือไทโอยูเรีย 100 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ตาดอกจะแทงช่อและดอกบานภายใน 1 เดือน ควรหลีกเลี่ยงไม่ให้ดอกบานในฤดูฝน เพราะการติดผลไม่ดี และต้องพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชสูงมาก

หลังจากแทงช่ออกดอกติดผลจนถึงผลแก่ มีการปฏิบัติดูแลรักษา เช่นเดียวกันกับการผลิตมะม่วงโดยทั่วไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Kasetbay.com
| Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: --- เบอร์แฟกซ์: ---
ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay