การปลูกมะม่วงสายพันธุ์ทะวาย

มะม่วงเป็นพืชที่มีการกลายพันธุ์ง่ายพืชหนึ่ง โดยธรรมชาติ ดังจะเห็นได้จากในอดีตสายพันธุ์มะม่วง ที่เป็นเศรษฐกิจมีค่อนข้างจำกัด และออกดอกติดผลครั้งเดียวต่อปี ซึ่งทำให้เกษตรกรชาวสวนมะม่วง ประสบปัญหาเรื่องการติดผลพร้อม ๆ กัน ในรุ่นเดียวกันทำให้ราคาตกต่ำมะม่วงสายพันธุ์ทะวายเป็นสายพันธุ์หนึ่งที่เกิดขึ้นเอง ตามธรรมชาติสามารถออกดอกได้มากกว่า 1 ครั้งต่อปีมีการติดผลดี และโดยทั่วไป จะเป็นพันธุ์ที่ตลาดต้องการแทบทั้งสิ้น เช่น พันธุ์โชคอนันต์ นวลจันทร์ (อกร่องพิกุลทอง) มันเดือนเก้าทะวาย พิมเสนมันทะวาย น้ำดอกไม้ทะวาย(เบอร์ 4 และสีทอง)

วิธีการผลิตมะม่วงนอกฤดูโดยใช้สายพันธุ์ทะวาย
- การปลูกควรเลือกสายพันธุ์ทะวายที่ตรงตามพันธุ์มาปลูกโดยทั่วไปจะนิยมปลูกระยะชิด คือ 4 x 4 เมตร หรือ 4.5 x 4.5 เมตร
- การปฎิบัติดูแลรักษาจะเป็นวิธีการที่เหมือน ๆ กับการปฏิบัติมะม่วงทั่ว ๆ ไป แต่จะเน้นการใส่ปุ๋ยคอกเป็นหลัก และก็จะมีการให้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์บ้างเป็นบางครั้ง
- การตัดแต่งกิ่ง เป็นปัจจัยที่สำคัญอันหนึ่งที่จะช่วยให้ต้นมะม่วงมีการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์ พร้อมที่จะให้ผลได้หลายรุ่นต่อปี
- ถ้าไม่ต้องการผลผลิตรุ่นแรกสามารถเกิดดอกทิ้ง แล้วใส่ปุ๋ยบำรุงต้นใหม่ โดยพิจารณาให้ปุ๋ยที่มีโพแทสเซียม (K) สูงผสมกับ ปุ๋ย ที่มีธาตุไนโตรเจน เช่น สูตร
 0-0-60 +46-0-0 ออกมาใหม่ (ใช้ได้กับมะม่วงพันธุ์ทะวายที่กล่าวข้างต้นเท่านั้น) ซึ่งก็จะได้มะม่วงรุ่น 2 ซึ่งเป็นมะม่วงนอกฤดูกาลตามที่ชาวสวนต้องการ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Kasetbay.com
| Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: --- เบอร์แฟกซ์: ---
ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay