วิธีดูแลมะม่วงในช่วงแทงช่อถึงติดผล

เน้นการให้น้ำ ให้ปุ๋ย เฝ้าระวังแมลงศัตรูมะม่วง

ในระยะที่มะม่วงเริ่มแทงช่อดอก ควรมีการบำรุงรักษาต้นมะม่วงให้มีความสมบูรณ์อยู่เสมอ จึงจะเพิ่มโอกาสในการติดผลได้ดียิ่งขึ้น มีวิธีดูแลมะม่วงในช่วงแทงช่อดอกจนถึงขนาดเล็ก ดังนี้
1) เมื่อมะม่วงแทงช่อดอกประมาณ 10 เซนติเมตรเริ่มให้น้ำเล็กน้อย เพียงแค่หน้าดินเปียก แต่ควรให้ต่อเนื่อง เพื่อให้ดอกมีความสมบูรณ์ ซึ่งจะทำให้ติดผลได้ดี และเมื่อติดผลแล้ว ให้เพิ่มปริมาณน้ำทีละน้อย

2) เมื่อติดผลอ่อนขนาดเท่าหัวไม้ขีด ให้ใส่ปุ๋ยเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของผล โดยใส่ปุ๋ยทางดิน สูตร 15-15-15 ต้นละ 1-2 กิโลกรัม หรือฉีดพ่นปุ๋ยทางใบ สูตร 21-21-21 อัตรา 2-3 ช้อนแกง/น้ำ 20 ลิตร ผสมยาจับใบฉีดพ่นทุก 2 สัปดาห์ ติดต่อกันประมาณ 5 ครั้ง

3) ในระยะเริ่มแทงช่อดอก และดอกเริ่มบานให้ป้องกันกำจัดแมลงประเภทเพลี้ยไฟ เพลี้ยจั๊กจั่นหนอนผีเสิ้อกัดกินมะม่วง โรคราดำช่อมะม่วง และโรคราแป้ง ทั้งนี้ในระยะที่ดอกทยายบาน และติดผลขนาดเล็ก ให้หยุดพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดแมลงทุกชนิดทันที ในระยะผลโตขนาดเท่าหัวไม้ขีด ให้ฉีดพ่นสารสารเคมีป้องกันกำจัดแมลง เช่น เพลี้ยจั๊กจั่น หนอนเจาะผลอ่อน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Kasetbay.com
| Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: --- เบอร์แฟกซ์: ---
ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay