อบไอน้ำทำลายแมลงวันผลไม้สำหรับมะม่วง

อบไอน้ำทำลายแมลงวันผลไม้...นำมะม่วงไทยโกอินเตอร์

มีขั้นตอนพอสังเขป คือ นำมะม่วงเข้าสู่โรงอบแล้วอบด้วยวิธีการปรับสภาพความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ ในขั้นแรกที่อุณหภูมิ 43 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 65% แล้วจึงเพิ่มเป็น 95% ให้อุณหภูมิในผลมะม่วงสูง 47 องศาเซลเซียส และรักษาระดับอุณหภูมินี้ไว้ 60 นาที รวมแล้วกระบวนการอบไอน้ำทั้งหมดใช้เวลา 3 ชั่วโมง 10 นาที ซึ่งจะเป็นการทำลายแมลงวันผลไม้ที่อาจติดมากับผลมะม่วงได้ทั้งหมด และมะม่วงที่ผ่านกระบวนการอบไอน้ำแล้วจะสามารถบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อส่งออกได้ต่อไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Kasetbay.com
| Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: --- เบอร์แฟกซ์: ---
ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay