การปลูกข้าวโพดบนพื้นที่ลาดชันแบบไม่ไถพรวน

เป็นวิธีหนึ่งในการปลูกข้าวโพดที่ลดขั้นตอนการปลูกให้น้อยลง และรักษาการพังทลายของหน้าดิน

ขั้นตอน
1. ปล่อยวัชพืชต้นฤดูฝนงอก และเจริญเติบโตแล้ว
2. พ่นสารเคมีกำจัดวัชพืช ประเภทดูดซึม ครั้งที่ 1
3. พ่นสารเคมีกำจัดวัชพืช ประเภทดูดซึม ครั้งที่ 2 (ห่างจากครั้งแรก 15 วัน)
4. หยอดเมล็ดพร้อมกับใส่ปุ๋ยรองพื้น

ต้นทุน / ไร่
1. ค่าสารเคมี 386 บาท
2. เมล็ดพันธุ์ 383 บาท
3. ค่าหยอด 200 บาท 
4. ค่าปุ๋ยเคมี 525 บาท
5. ค่าจ้างใส่ปุ๋ยเคมี 60 บาท 
6. ค่าเก็บเกี่ยว สีเป็นเมล็ด 400 บาท
- รวมต้นทุน 1,954 บาท ขาย ก.ก. ละ 3.50 บาท
- ผลผลิต 1,000 ก.ก. กำไรสุทธิ 1,000 x 3.50 = 3,500 - 1,954 = 1,546 บาท


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Kasetbay.com
| Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: --- เบอร์แฟกซ์: ---
ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay