คำถามคำตอบเกี่ยวกับข้าวโพด

Q: ข้าวโพดหวานพันธุ์ ไฮบริก10 ปลูกได้ประมาณ 1 เดือนแล้วมีลักษณะต้นเหลือง การให้น้ำไม่มากและไม่น้อยเกินไปไม่ทราบว่าเป็นโรคอะไรมีทางแก้ไขไหม

A:
1.อาจจะเกิดจากการขาดธาตุอาหาร ในกรณีนี้ถ้าใส่ปุ๋ยรองพื้นสูตร 16-20-0 ในดินร่วนหรือดินร่วนเหนียวปนทราย ใช้สูตร 15-15-15 สำหรับดินร่วนปนทราย อัตรา 50 กก./ไร่แล้ว เมื่ออายุ 20 วันใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 50 กก./ไร่ โรยข้างแถวแล้วพรวนดินกลบ ใส่อีกครั้งเมื่ออายุ 40-45 วัน สูตร 46-0-0 อัตรา 25 กก./ไร่ ก็จะทำให้เจริญเติบโตเป็นปกติ

2. อาจเกิดจากดินระบายน้ำไม่ดีเพราะข้าวโพดไม่ชอบน้ำขังแฉะเกิน 24 ช.ม. จะทำให้ต้นข้าวโพดเหลืองและไม่เจริญเติบโตต้องระบายน้ำออกจากแปลง

3. อาจเกิดจากโรคราน้ำค้าง สาเหตุเกิดจากเชื้อรา อาการข้าวโพดอายุ 1 เดือนยอดมีข้อถี่ต้นแคระแกรน ใบเป็นเส้นสีขาวเป็นทางหรือเหลืองอ่อนไปตามความยาวของใบ ตอนเช้าจะพบผงสปอร์สีขาวใต้ใบข้าวโพด ถ้าระบาดรุนแรงจะทำให้ไม่ติดเมล็ดบางต้นไม่ออกฝัก ต้นแห้งตาย

การป้องกันกำจัด
1. ถ้ามีการระบาดให้ถอนต้นข้าวโพดเผาทำลายเชื้อรานอกแปลงข้าวโพด ไม่ให้เชื้อแพร่กระจาย
2. คลุกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานก่อนปลูกด้วยสารเคมี เมตาแลกซิล35%DS อัตรา 7 กรัม/เมล็ดพันธุ์ 1 กก.

--------------------

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Kasetbay.com
| Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: --- เบอร์แฟกซ์: ---
ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay