ความต้องการผลิตภัณฑ์จากวานิลลาในตลาดโลก

ความต้องการผลิตภัณฑ์จากวานิลลาในตลาดโลกนั้น ยังมีค่อนข้างสูง ประเทศผู้ผลิตวานิลลาที่สำคัญคือ มาดากัสก้า เม็กซิโก หมู่เกาะโคโมโร และอินโดนีเซีย ส่วนประเทศผู้นำเข้าที่สำคัญคือ อเมริกา เยอรมนี แคนาดา อังกฤษ ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย ดูจากสถานการณ์การผลิตและส่งออกวานิลลาจากประเทศเพื่อนบ้านของไทยคืออินโดนีเซียแล้ว พบว่า แม้อินโดนีเซียจะผลิตวานิลลาน้อยกว่ากาแฟ กานพลู และชา แต่โอกาสด้านการตลาดของวานิลลากลับดีกว่าพืชที่กล่าวมา จนกล่าวกันว่า วานิลลาคือ ทองสีเขียว ของอินโดนีเซีย ซึ่งรัฐบาลอินโดนีเซียให้ความสำคัญในการพัฒนาการผลิตและการส่งออกสินค้าชนิดนี้เป็นอย่างมาก สำหรับประเทศไทยแม้จะมีการทดลองและทดสอบปลูกวานิลลามานับสิบปี แต่ยังไม่มีใครลงทุนปลูกอย่างจริงจัง ทุกวันนี้จึงรอผู้กล้าหาญลงทุนปลูก วานิลลาในเชิงการค้าอยู่

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Kasetbay.com
| Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: --- เบอร์แฟกซ์: ---
ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay