เทคโนโลยีการปลูกกล้วยตานีเพื่อการค้า

กล้วยตานี จัดเป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่ตลาดมีความต้องการมาก ทั้งตลาดภายในประเทศ และตลาดส่งออก โดยการนำ"ใบตอง" มาใช้ประโยชน์เพื่อการห่ออาหาร และงานประดิษฐ์ต่างๆ เพราะใบตองตานี มีคุณสมบัติดีกว่าใบตองจากกล้วยชนิดอื่น คือ ใบจะเหนี่ยวนุ่ม ไม่เปราะแตกง่าย และยังมีความสวยงามอีกด้วย ที่น่าสนใจ คือ กล้วยตานี เป็นพืชเศรษฐกิจชนิดเดียวที่ไม่เคยประสบปัญหาล้นตลาด และยังสามารถขยายการผลิตได้อีกด้วย

กล้วยตานี เป็นพืชที่ปลูกง่าย ดูแลง่าย โรคและแมลงไม่ค่อยรบกวน ปุ๋ยหรือสารเคมีแทบไม่ต้องใช้ ทำให้ต้นทุนหลักอยู่ที่หน่อกล้วย ซึ่งลงทุนเพียงครั้งเดียว ก็สามารถเก็บผลผลิตต่อเนื่องได้นานนับสิบปี การปลูกกล้วยตานีในเชิงการค้านั้น อยากให้เกษตรกรพิจารณาตลาดที่จะรับซื้อ โดยตลาดหลักอยู่ที่ปากคลองตลาด และตลาดมหานาค แต่ส่วนใหญ่จะส่งขายผ่านพ่อค้าคนกลาง ที่จะเข้ามารรับซื้อในพื้นที่ ถ้ามีผลผลิตเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ต้องพิจารณาพื้นที่ปลูกด้วย เพราะกล้วยตานี ชอบพื้นที่ราบ ดินดำปนทราย หรือดินร่วน ที่สามารถระบายน้ำได้ดี และมีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์

ฤดูกาลที่เหมาะสมต่อการปลูก ควรปลูกต้นฤดูฝน ก่อนปลูกควรไถพรวนดินเพื่อให้ร่วนซุย เป็นการจำกัดศัตรูพืชให้ลดน้อยลง หรือจะปลูกแซมในส่วนไม้ผลก็ได้ผลดี เพราะจะอาศัยไม้ผลคอยบังลมบังแดด ทำให้คุณภาพของใบดีมาก ระยะการปลูก 3X3 เมตร จะใช้หน่อพันธุ์ประมาณ 178 หน่อ/ 1 ไร่ ขุดหลุมกว้างยาว ลึก ประมาณ 30 เซ็นติเมตร กาาปลูกควรให้บริเวณเหง้าอยู่ใต้ดินประมาณ 6-8 นิ้ว

หัวใจสำคัญที่ทำให้กล้วยตานีมีผลผลิตสูง คุณภาพดี ควรดายหญ้า หรือกำจัดวัชพืช ปีละ 2-3 ครั้ง ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กันยายน จะทำให้การเจริญเติบโตดีขึ้น ปุ๋ยเคมีอาจใช้บ้างเป็นสูตร 46-0-0 ใส่ปีละ 2-3 ครั้ง จะทำให้ลำต้นแข็งแรงยิ่งขึ้น นอกจากนี้ต้องหมั่นตัดแต่งใบแห้ง ตัดปลีออก และตัดต้นที่มีปลีแล้วทิ้งไป การเก็บเกี่ยวจะสามารถทำได้เมื่อกล้วยอายุ 1 ปีขึ้นไป แต่กล้วยรุ่นแรกจะไม่นิยมเก็บเกี่ยว เพราะต้องการให้แตกหน่อ โดยจะเริ่มเก็บใบสดเมื่ออายุ 16 เดือนขึ้นไป การเก็บเกี่ยวตั้งแต่ใบที่ 2 จากยอดลงมา เลือกใบที่ไม่แก่และไม่อ่อนเกินไป 

วิธีเก็บจะใช้ขอด้ามไม้เกี่ยวใบ แล้วใช้มีดบางๆ เฉือนก้านใบออก นำไปวางซ้อนๆ กันแล้วพับๆ ละประมาณ 25 ใบ ใน 1 ปีสามารถเก็บได้นานถึง 16 ครั้ง ราคารับซื้อทั่วไปประมาณ 1 พับ ( 6 กิโลกัม) ละ 19 บาท กล้วยตานี จัดเป็นพืชที่มีคุณค่ามาก นอกจากใบต้องที่สร้างได้รายหลักแล้ว ก้าน ใบ ลำต้น และผลดิบ ยังนำมาใช้ประโยชน์ได้อีกหลากหลาย


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Kasetbay.com
| Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: --- เบอร์แฟกซ์: ---
ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay