คำถามคำตอบเกี่ยวกับเห็ด

Q: อยากทราบว่าวิธีการป้องกันกำจัดแมลงหวี่และไรในโรงเพาะเห็ดด้วยสารสมุนไพร

A: การป้องกันกำจัดแมลงหวี่และไรในโรงเห็ดมีดังนี้
1) การติดตั้งกับดักกาวเหนียวสีเหลืองจำนวน 8 - 10 ตัว/โรงเรือน (ขนาดโรงเรือน 8x20 เมตร) โดยติดระหว่างชั้นเห็ดและมีระดับสูงจากพื้นโรงเรือน 1.50 – 2 เมตร ควรแขวนไว้ใกล้ ๆ กับมุมอับหรือมุมโรงเรือน ที่สำคัญควรติดตั้งในที่ไม่เป็นอุปสรรคขัดขวางในการเข้าไปปฏิบัติงาน และไม่ถูกน้ำบ่อย ควรเปลี่ยนกับดัก กาวเหนียว เมื่อพบว่ามีตัวแมลงมาติดจนเต็มหรือประมาณ 45 - 60 วัน/ครั้ง
2) การพักโรงเรือนให้ว่างไว้สักระยะหนึ่ง ระหว่างพักควรเปิดโรงเรือนทิ้งไว้ 5 - 7 วัน ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อคลอร็อกซ์ อัตรา 2 - 3 ช้อนแกง/น้ำ 20 ลิตร จะเป็นการตัดวงจรชีวิตทั้งโรคแมลงที่ระบาดสะสมอยู่ในโรงเรือนได้


--------------------

Q: สนใจจะเพาะเห็ดนางรมหลวง ขอทราบลักษณะเด่นของพันธุ์ และวัสดุเพาะที่เหมาะสม

A: เห็ดนางรมหลวง เป็นเห็ดที่นำเข้ามาจากเขตหนาว ปัจจุบันนิยมบริโภคที่ประเทศอิตาลี และสเปน เห็ดชนิดนี้มีดอกขนาดใหญ่กว่าเห็ดสายพันธุ์อื่นที่อยู่ในสกุลเดียวกัน หมวกดอกมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3-12 เซนติเมตร สีเทาหรือน้ำตาลอ่อน ก้านดอกสีขาวอวบใหญ่ ยาว 3-10 เซนติเมตร ส่วนที่อยู่ใกล้หมวกมีขนาดใหญ่กว่าส่วนโคน ครีบหมวกสั้น 

วัสดุเพาะที่ให้ผลดี มีส่วนประกอบของขี้เลื่อยไม้ยาง 100 กิโลกรัม รำละเอียด 20 กิโลกรัม น้ำตาลทรายแดง ครึ่งกิโลกรัม ดีเกลือ ครึ่งกิโลกรัม ปรับความเป็นกรดด่างด้วยปูนขาว ที่ระดับ 6-7 หมักให้ได้ที่แล้วบรรจุถุงเพาะ นำไปอบฆ่าเชื้อทิ้งไว้ให้เย็นนำไปเขี่ยเชื้อ ใช้เวลา 1 เดือน เชื้อเห็ดจะเดินเต็มถุง ทิ้งไว้อีก 10 วัน จึงนำเข้าห้องเปิดดอก ที่อุณหภูมิ 15-20 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 85-90 เปอร์เซ็นต์ เห็ดจะให้ดอกภายใน 15 วัน ผลผลิต 100-200 กรัม ต่อถุง 

ลักษณะเด่น ของเห็ดนางรมหลวงคือ มีดอกและลำต้นอวบใหญ่ เนื้อแน่น แต่ไม่เหนียว เก็บได้นานและไม่เน่าเสียง่าย ใช้ประกอบอาหารแล้วจะคงรูป ไม่เละ รสชาติดี คล้ายเนื้อหอยเป๋าฮื้อ

--------------------

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Kasetbay.com
| Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: --- เบอร์แฟกซ์: ---
ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay