การปลูกและการดูแลฝรั่ง

เตรียมหลุมกว้างและลึก 50 เซนติเมตร เท่ากัน รองก้นหลุมด้วยเศษไม้ใบหญ้าหรือฟางแห้งและอัดให้แน่นปริมาณครึ่งหนึ่งของหลุม ผสมดินกับปุ๋ยคอกเก่าและปุ๋ยหมัก อัตรา 3:1:1

เกลี่ยดินผสมกลับลงหลุมแล้วปลูกกิ่งพันธุ์ที่ได้จากการตอนที่ชำไว้ในถุงเพาะชำ ฉีกถุงพลาสติกเพาะชำออกก่อนปลูก เปิดหลุมขนาดเท่ากับดินที่หุ้มราก นำลงปลูกกลบดินที่โคนต้นให้แน่นพอประมาณ ปักกิ่งไม้เป็นหลักผูกเชือกป้องกันลมโยก หากแปลงเป็นที่ดอนให้ทำร่องระบายน้ำป้องกันน้ำขัง แต่หากเป็นที่ลุ่มต้องยกร่องแบบร่องจีน กว้าง 4-5 เมตร แล้วรดน้ำให้ชุ่ม ครบ 3 เดือน ใส่ปุ๋ย สูตร 15-15-15 อัตรา 1 ช้อนโต๊ะ ต่อต้น โรยรอบโคนต้นและรดน้ำตาม

หมั่นกำจัดวัชพืชให้แปลงสะอาด เมื่อครบ 2 ปี จะเริ่มติดผล ใส่ปุ๋ย สูตร 13-13-21 อัตรา 200 กรัม ต่อต้น ก่อนห่อผลขณะมีขนาดเท่านิ้วก้อยให้ฉีดพ่นด้วยสารกำจัดแมลงเซฟวิน 85 แล้วห่อผลด้วยถุงพลาสติกชนิดมีหูหิ้ว เจาะรูด้านล่าง 3 รู ป้องกันไม่ให้น้ำขังในถุง เพราะจะทำให้ผลเน่า และห่อชั้นนอกด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ป้องกันแสงแดดเผาและมีผลทำให้ผิวของผลมีสีสวยขึ้น สิ่งสำคัญอย่าให้ขาดน้ำ

ครบ 5 ปี จึงรื้อแปลงปลูกรุ่นใหม่ทดแทน เมื่อผลเติบโตเต็มที่ก็เก็บเกี่ยวจำหน่ายได้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Kasetbay.com
| Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: --- เบอร์แฟกซ์: ---
ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay