ฝรั่งไร้เมล็ด พันธุ์มะเฟืองทอง

อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร มีพื้นที่ที่เต็มไปด้วยศักยภาพของการทำพืชสวน จนเป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศมาตั้งแต่อดีต โดยแรกเริ่มนั้นมาจาก มะพร้าวน้ำหอมที่ลือชื่อ และเป็นผู้นำในการส่งออกทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ แต่ปัจจุบันเกษตรกรชาวสวนก้าวหน้า จะจับตามองไปที่ผลไม้ดังทั่วประเทศ ถ้าที่ไหนมีที่บ้าน แพ้วก็ต้องมีด้วย โดยเฉพาะส่วนมากจะเป็นผู้มีฝีมือในการขยายพันธุ์ อย่างเช่น คุณนิยม เขียวคำ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอยู่เลขที่ 42/10 หมู่ 1 ต.คลองตัน อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ใน ฐานะผู้สันทัดและทันต่อเหตุการณ์ของพื้นที่นี้ทีเดียว

คุณ นิยม บอกว่า ในยุคนี้เป็นยุคของฝรั่งไร้เมล็ดที่มีออกมาด้วยกันหลายพันธุ์ แต่ละพันธุ์มีทั้งจุดเด่นจุดดีที่มีมากมีน้อย แตกต่างกันตามสายพันธุ์ แต่จุดเด่นที่เห็นได้ชัดจนทำให้ฝรั่งพันธุ์เก่า ๆ ที่มีเมล็ดต้องกระทบกระเทือนไปนั้นคือ การที่มีเนื้อมาก มีเนื้อเต็มผล โดยส่วนที่เคยเป็นที่ของเมล็ดตรงกลาง หรือประมาณ 1 ใน 3 ของผล จะเป็นพื้นที่เต็มของเนื้อในผลหมด ผู้บริโภคจะได้เนื้อฝรั่งเต็มร้อย ถึงแม้ฝรั่งไร้เมล็ดบางพันธุ์อาจจะมีเมล็ดติดอยู่ 2-3 เมล็ดก็ตาม แต่ถ้าเป็น ฝรั่งไร้เมล็ดพันธุ์มะเฟืองทอง แล้ว จะไม่มีเมล็ดแต่มีเนื้อผลเต็มที่มีรสอมหวานน่ารับประทาน โดยเฉพาะเมื่อตอนผลใกล้แก่ควรให้ปุ๋ยหวานสูตร 14-14-21 ด้วยแล้ว

คุณนิยม เดินทางไปซื้อกิ่งพันธุ์ฝรั่งไร้เมล็ดมะเฟืองทองจาก อ.สุนทร พิพิธแสงจันทร์ ที่ อ.สะเดา จ.สงขลา เพราะทึ่งในความแปลก ประหลาดของลักษณะผลฝรั่ง ที่มีลักษณะคล้ายผลมะเฟือง คือถึงแม้รูปผลจะกลมค่อนข้างแป้นเล็กน้อย แต่รอบ ๆ ผลเป็นร่องลึกจากขั้วผลมาถึงส่วนปลาย แต่ส่วนบนของร่องไม่เล็กลีบเหมือนผลมะเฟือง นับเป็นความแปลกอีกอย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนผลฝรั่งทั่วไป แต่เมื่อผลเริ่มใหญ่ส่วนร่องผลจะขยายเป็นส่วนเนื้อทำให้ร่องตื้น และเมื่อผลอายุ 1 เดือนจะต้องทำการห่อผล โดยห่อชั้นแรกด้วยถุงพลาสติกเจาะรูระบายอากาศ และห่อชั้นที่สองด้วยถุงกระดาษเพื่อกันความร้อนจากแสงแดด ผลมีขนาดใหญ่ประมาณครึ่งกิโลกรัมต่อผลโดยเฉลี่ย

การปลูกฝรั่งไร้เมล็ดมะเฟืองทอง ก็เช่นเดียวกับฝรั่งทั่วไป คือ ปลูกที่กลางแจ้ง พื้นที่ไม่ชื้นแฉะ นิยมปลูกด้วยกิ่งตอนเพื่อป้องกันการกลายพันธุ์และให้ผลเร็ว คือ หลังจากปลูกได้ 4 เดือน การบำรุงต้นให้ปุ๋ยสูตร 16-16-16 เดือนละครั้ง เช่นเดียวกับสูตร 12-24-12 เพราะฝรั่งออกดอกออกผลตลอดปี มีการฉีดพ่นปุ๋ยอินทรีย์น้ำโปรอะมิโน 7-10 วัน/ครั้ง แต่ไม่ควรผสมกับยาปราบศัตรูพืชประเภทยาร้อน ปกติแล้วฝรั่งเป็นพันธุ์ไม้ที่ทนทานและอายุยืน แต่สำหรับผู้ที่ปลูกเป็นสวนเป็นอาชีพจะปลูกเพียง 4-5 ปี ก็โค่นทิ้งเพราะเมื่อต้นอายุมากจะให้ผลเล็ก

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Kasetbay.com
| Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: --- เบอร์แฟกซ์: ---
ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay