คำถามคำตอบเกี่ยวกับลองกอง

Q: แมลงวันผลไม้ทำลายผลลองกองปกติหรือไม่ เพราะเท่าที่สังเกต จะไม่เคยเจอหนอนแมลงวันผลไม้ในผลลองกองที่ปกติ ถ้าจะพบบ้างก็ในผลที่แตก หรือเป็นแผลมาก่อนเท่านั้น ไม่ทราบว่าเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องหรือไม่ ว่าแมลงวันผลไม้ไม่ใช่ศัตรูของลองกอง

A: แมลงวันผลไม้ หรือแมลงวันทอง เป็นศัตรูของลองกอง การป้องกันกำจัด เก็บผลลองกองที่ถูกแมลงวันทำลายฝังดิน หรือเผาไฟ ล่อแมลงวันทองเพศผู้เข้ากับดัก โดยใช้สารเมธิลยูจินอล และสารกำจัดแมลง หรือใช้สารโปรตีนไฮโดรไลซีส 400-800 ซีซี. ผสมมาลาไธออน 60-80 ซีซี. ผสมน้ำ 20 ลิตรฉีดพ่นเป็นจุดๆ ในทรงพุ่ม

--------------------

Kasetbay.com
| Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: --- เบอร์แฟกซ์: ---
ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay