เพศของต้นมะละกอ และวิธีคัดเลือกเมล็ดพันธุ์มะละกอ

ต้นมะละกอมี 3 เพศ

1. ต้นเพศเมีย มีแต่ดอกตัวเมีย ออกดอกเดี่ยวติดกับลำต้น หรือออกเป็นกลุ่ม ลักษณะของดอกมีขนาดใหญ่ ก้านดอกสั้น ต้องอาศัยเกสรตัวผู้จากต้นอื่นในการผสมพันธุ์ ผลมีลักษณะกลม ผลใหญ่ เนื้อบาง

2. ต้นเพศผู้ มีก้านช่อยาว แทงออกจากซอกใบ ต้นประเภทนี้จะไม่ให้ผล วิธีแก้ไขบำรุงต้นให้แข็งแรงแล้วตัดยอดทิ้งให้เหลือใบไว้เพียง 1-2 ใบ ยอดที่แตกออกมาใหม่จะกลายเป็นต้นกะเทย หรือต้นตัวเมียได้

3. ต้นกะเทย เป็นประเภทที่มีทั้งดอกตัวผู้และดอกตัวเมียในต้นเดียวกัน นอกจากนี้ต้นกะเทยยังแบ่งย่อยออกได้อีก 3 ชนิด คือ 

ดอกสมบูรณ์เพศแบบอีลองกาต้า ผลที่ได้จะมีรูปร่างยาวติดเมล็ดน้อย เนื้อหนา จึงเป็นที่นิยมของตลาด ดอกสมบูรณ์เพศแบบแทนเดรีย ผลมะละกอจะมีร่องลึก ไม่เป็นที่นิยมของตลาด และอีกประเภทหนึ่งเรียกว่า ดอกสมบูรณ์เพศแบบอินเทอร์มีเดียต ผลมะละกอที่ได้จะบิดเบี้ยว จึงไม่เป็นที่ต้องการของตลาดเช่นเดียวกัน

วิธีคัดเลือกเมล็ดพันธุ์มะละกอ

คัดเลือกจากต้นที่มีลักษณะดี จากต้นกะเทย ลักษณะผลยาวได้สัดส่วน ให้ผลดก ผลไม่บิดเบี้ยว ไม่มีการทำลายของโรคและแมลง ต้องเลือกผลที่แก่จัด 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Kasetbay.com
| Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: --- เบอร์แฟกซ์: ---
ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay