การเพาะพันธุ์และปลูกมะละกอ

หลังจากทำการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์มะละกอได้แล้ว นำเมล็ดล้างเอาเมือกหุ้มเมล็ดออกจนสะอาด ผึ่งลมให้แห้ง ก่อนนำไปเพาะกล้า เตรียมดินที่มีส่วนผสมของดินร่วน 3 ส่วน ทรายหยาบ 1 ส่วน ขี้เถ้าแกลบ 1 ส่วน และปุ๋ยคอกเก่า 1 ส่วน คลุกเคล้าให้เข้ากัน บรรจุดินลงในถุงเพาะชำ ขนาด 5x8 นิ้ว ที่มีรูระบายน้ำรอบถุง หยอดเมล็ดลงถุง ถุงละ 3 เมล็ด กลบดินผสมบาง ๆ รดน้ำให้ชุ่ม เก็บในเรือนเพาะชำ เมล็ดจะงอกภายใน 10-14 วัน เมื่อมีใบจริง 2-3 ใบ ถอนให้เหลือไว้เพียง 1 ต้น ระยะนี้ควรละลายปุ๋ย สูตร 21-21-21 อัตรา 2 ช้อนแกง ต่อน้ำ 1 ปี๊บ ผสมสารจับใบฉีดพ่นทุก ๆ 7 วัน จะทำให้ต้นกล้าแข็งแรงขึ้นจนมีอายุ 60 วัน

จากนั้นนำปลูกลงในแปลงปลูกได้ การเตรียมแปลงปลูก ที่ลุ่มต้องยกร่อง ที่มีสันร่องกว้าง 3.5-4.0 เมตร มีร่องน้ำกว้างและลึก 1 เมตร ส่วนความยาวขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ปลูก 2 แถว ใช้ระยะ 2.5x3.0 เมตร ที่ดินไม่ต้องยกร่อง เตรียมดินด้วยการไถดะและไถแปร ทำให้ดินโปร่งและซุย จากนั้นวางแนวปลูกใช้ระยะ 3x4 หรือ 3x3 เมตร การเตรียมแปลงปลูกทั้งในที่ลุ่มและที่ดอนทำได้ด้วยวิธีเดียวกัน ขุดหลุมกว้างและลึก 30 เซนติเมตร หรือ 50 เซนติเมตร เท่ากัน นำดินที่ขุดจากหลุม นำปุ๋ยคอกเก่า อัตรา 1 ปุ้งกี๋ หินฟอสเฟต 100 กรัม และปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือ สูตร 16-16-16 อัตรา 20 กรัม คลุกเคล้าให้เข้ากันดี อาจรองก้นหลุมด้วยเศษหญ้าแห้งหรือฟางข้าว เพื่อช่วยเก็บความชื้นในดิน และเมื่อสลายตัวจะปลดปล่อยธาตุอาหารให้กับต้นมะละกออีกด้วย เกลี่ยดินที่ผสมกันไว้กลับลงหลุมปลูกพูนดินให้เป็นหลังเต่า เปิดหลุมพอวางต้นกล้าที่นำออกจากถุงเพาะกล้า ระหว่างตัดหรือฉีกถุงเพาะกล้าระวังอย่าให้รากฉีกขาดเพราะจะทำให้กล้าเฉา และเชื้อโรคเข้าทำลายได้ง่ายขึ้น

ฤดูปลูกที่ดีที่สุดควรปลูกต้นฤดูฝนระหว่าง ปลายเดือนเมษายน-พฤษภาคม กลบดินโคนต้นกล้า กดหรือเหยียบพอแน่น ปักหลักไม้ไผ่ผูกเชือกรัดต้นกล้า ป้องกันหักล้มเมื่อมีลมพัดโชกแรง รดน้ำพอชุ่ม มะละกอเป็นพืชที่ต้องการน้ำ จึงต้องให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะระยะติดผลหากขาดน้ำจะทำให้ผลหลุดร่วงได้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Kasetbay.com
| Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: --- เบอร์แฟกซ์: ---
ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay